Mission er … at se – med kærlighedens blik. Mission i Folkekirken 2

Da Hagar var flygtet fra Sara ud i ørkenen, sender Gud en engel, der lover hende, at hun skal få et barn. Hagars respons var, ”Du er Gud, der ser”, for hun tænkte: ”Har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig?” (1 Mos 16,13).

Da Jesus vandrede omkring i byer og landsbyer og ”så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde” (Matt 9,36) og sendte sine disciple ud for at forkynde evangeliet for dem og helbrede dem.

Da Johannes Døberen sad fængslet, kom han i tvivl, om Jesus virkelig var den ventede Messias. Jesu svar var, ”Gå hen og fortæl Johannes hvad I hører og ser: Blinde ser, lamme går …. Og evangeliet forkyndes for fattige” (Matt 11,1-6).

I lignelsen om den barmhjertige samaritaner fortæller Jesus om tre personer, der alle mødte et menneske i nød. En præst ”så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit” (Luk 10,32). En samaritaner så også mennesket i nød, men i modsætning til præsten og levitten fik han medynk med den nødstedte og tog sig af ham.

I lignelsen om verdensdommen siger kongen til dem ved sin højre side, ”Jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var fremmed, og I tog jer af mig” osv. Og de svarede, ”Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise….”. Og kongen svarede, at ”alt, hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig” (Matt 25,31-46).

Gud er en Gud, der ser hver enkelt menneske og alle folkeskarer med kærlighedens blik, ynkes over dem, og griber ind for at frelse. Når Jesus vil inddrage sine disciple i sin mission, lærer han dem at få øje på, hvad han allerede gør i verden, og han lærer dem at se på mennesker, som han gør, og at handle på det, de ser.

Kirkens mission begynder med at se. Den tidligere ærkebiskop i den anglikanske kirke,Rowan Williams, har sagt, at mission er at se, hvad Gud gør, og så engagere sig i det. I den befrielsesteologiske tradition taler man om tre stadier i teologien og det pastorale arbejde: ”Seeing, judging, acting”. Det begynder med, hvad og hvordan vi ser. Men hvordan kan vi lære at se, hvad Gud gør i verden, og hvad vi skal gøre? Den engelske forfatter C. S. Lewis har engang sagt, “I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else.” Evangeliet er altså en slags linse, som vi udfordres til at se verden og vore medmennesker igennem.

I 1980 skrev George Lakoff sammen med Mark Johnson bogen ”Metaphors We Live by”, hvor den nu berømte metafortese fremlægges. Metaforer er ikke bare ord, men ”metaforer gennemsyrer hele vort daglige liv, ikke blot mht. sprog også tanker og handling. Vort almindelige begrebsmæssige system, som vi tænker og handler ud fra, er dybest set metaforisk i sit væsen …. Vore begreber strukturerer, både hvordan vi tænker og handler, og hvordan vi bevæger os rundt i verden, og hvordan vi forholder os til andre mennesker”. Det betyder, at vore metaforer fungerer som de brilleglas, hvorigennem vi ser verden og mennesker omkring os. Derfor er det af afgørende betydning, gennem hvilke metaforer vi ser den verden og de mennesker, som Gud sender os til i mission. Det vil fx gøre en afgørende forskel, om den metafor ,vi ser omverdenen i gennem og dermed forstår missionen ud fra, er krig eller medvandring.

Udfordringen er at tilegne sig, leve i, og se verden gennem de metaforer, som vi møder i Ny Testamente og som reflekterer evangeliets budskab. Det drejer sig om metaforer som velsignelse, heling, invitation, såning og høst, fiskeri, fredsskabelse, genforening, forsoning, ambassadører. De metaforer,, vi lever på er meget potente størrelser, som ikke bare reflekterer vort syn på verden og vore medmennesker, men som også er med til at forme vore relationer og interaktioner med vore medmennesker.

Hvordan kan vi så lære at se på vor omverden og vore medmennesker med det kærlighedens blik, som Jesus har? Her skal jeg blot pege på én praksis. Den amerikanske teolog Kevin J. Vanhoozer, der har arbejdet med forskellige måder at læse bibelen på, minder om, at ”Skriften er ikke blot et middel til at viderebringe information. Det er snarere et medium for en guddommelig kommunikativ handling, hvis formål ikke kun er at informere, men at transformere: at nære det rette syn, de rette holdninger og de rette handlinger.” Vi må ved at interagere med bibelen og dens metaforer lære at se på vor omverden og vore medmennesker gennem evangeliets linse, for den måde, vi ser på, vil præge alt, hvad vi er og gør i mission.

Christiansfeld, lørdag, den 3. juni 2017
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Mission er …. at gæste – at møde mennesker som deres gæster. Mission i Folkekirken 3. | Mogens S. Mogensen
  2. Mission er … at lytte – Mission i Folkekirken 4 | Mogens S. Mogensen
  3. Mission er … at dele. – Mission i Folkekirken 5 | Mogens S. Mogensen
  4. Mission er … at fortælle historier. Mission i folkekirken 6 | Mogens S. Mogensen
  5. Mission er … at hele det brudte. Mission i Folkekirken 6 | Mogens S. Mogensen
  6. Mission er … at invitere. Mission i Folkekirken 8 | Mogens S. Mogensen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: