Socialdemokratisk angreb på den danske friskoletradition

Socialdemokratiets integrationsordfører har i dag fremsat forslag om fjerne tilskuddet til de skoler, hvor mere end 50% af eleverne har udenlandsk baggrund. Der skal dog gøres enkelte undtagelser for ikke at ramme internationale skoler generelt. Som det også fremgår af overskrifterne over artiklerne i Berlingske, så retter forslaget sig i praksis specifikt mod muslimske friskoler, som Socialdemokratiet altså ønsker at lukke (”Socialdemokratiet vil sløjfe støtten til muslimske friskoler” og ”S-forslag: Klar til at lukke muslimske friskoler”)

Forslaget indebærer et brud på den frihedstradition, som har været helt central i dansk skolepolitik i mange århundreder, hvor forældre havde ret til at danne frie skoler, der kunne bygge på særlige pædagogiske eller religiøse traditioner. Samtidig indebærer forslaget en markant diskrimination af en særlig befolkningsgruppe, nemlig borgere med indvandrerbaggrund. Endelig indebærer forslaget også en religiøs diskrimination, fordi det fremgår af begrundelsen for forslaget, at det handler om at ramme muslimske friskoler.

Når der er tale om et så drastisk skridt, der bryder med hævdvundne danske frihedstraditioner (og måske kommer på kant med grundloven og andre love og konventioner), må man forvente, at der er tale om en alvorlig trussel mod det danske, samfund, altså at de muslimske friskoler udgør en sådan alvorlig trussel mod det danske samfund.

Antallet af registrerede muslimske friskoler er ganske vist steget fra 22 til 26 siden 2007, og antallet af elever på muslimske friskoler er i samme periode steget fra 3300 til 4800. Men det er jo alt sammen sket inden for lovens rammer, og i samme periode er der også sket en vækst i antallet af ikke-muslimske friskoler. (At undersøgelser viser, at eleverne i muslimske friskoler klarer sig bedre end eleverne i folkeskolen, burde vel heller ikke være noget problem!).

Dan Jørgensens egentlige begrundelse er ”sager om friskoler, der har brugt statslige midler til at sende drengeelever på pilgrimsture til Mekka samt personale, der frarådede piger at få en kæreste.” En tredje sag handler om viceskoleleder som ”rådgav om, at muslimer ikke må have ikke muslimske venner eller deltage i fejring af jul, fødselsdage eller fastelavn”. Alt i alt handler det om, at skolerne angiveligt ikke fremmede integrationen eller tilegnelsen af danske værdier. Den første sag er sandsynligvis allerede forbudt efter gældende regler, mens den anden sag og den tredje sag ikke burde være noget, som politikere skulle blande sig i. Endelig mener Dan Jørgensen, at ”skoler misligholder deres pligt til at oplyse deres elever om folkestyret og frihedsrettigheder”. Hvis friskoler misligholder denne pligt, risikerer de imidlertid allerede i dag at miste deres tilskud. Dertil kommer, at der for nylig blev indført strammere regler for tilsyn, der skulle sikre, at friskolerne overholder lovene. Alt i alt er der altså tale om en meget tyndbenet argumentation for et meget drastisk forslag.

Tiden må vise, om et sådant forslag overhovedet er i overensstemmelse med grundloven og andre danske love, samt internationale konventioner. Men under alle omstændigheder er det endnu et beklageligt eksempel på, at en række politikere i denne tid er parat til at gå endog meget langt i begrænsningen af borgernes frihed. Det angivelige mål er bl.a. at værne om danske værdier, men spørgsmålet er, om ikke midlerne til at nå dette mål netop underminerer de samme værdier.

Christiansfeld, onsdag, den 5. juli 2017
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: