Et alvorligt angreb på dansk friskoletradition

Regeringen og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om at ændre Friskoleloven. Forslaget går if. Jyllands-Posten i lørdags ud på, at ”Forældre, der vil oprette en friskole, skal i fremtiden først overbevise Undervisningsministeriet om, at de er demokrater, ellers kan de blive nægtet tilladelse til at oprette en friskole”.  Undervisningsminister Merete Riisager forklarer, at for at få lov til at oprette en friskole, ”skal man overbevise ministeriet om, at man forstår frihedsrettighederne”, og som eksempel nævner hun, at en skolekreds, der sætter religiøse love over verdslige love, kan få afslag på at oprette en friskole.

Problemerne ved dette forslag, som for Dansk Folkeparti har til formål at forhindre, at der fremover kan oprettes muslimske friskoler, og som for regeringen åbenbart har til hensigt at værne om demokratiet, står i kø.

For det første må man spørge, om der overhovedet er behov for et så drastisk indgreb for at sikre, at friskolerne bidrager til den demokratiske dannelse i det danske samfund? Det er kun få måneder siden, at et stort flertal i folketinget vedtog en lov, der indebar en stærk stramning i tilsynet med friskolerne. Denne lov havde netop til hensigt at sikre, at friskolerne forberedte eleverne til deltagelse i et demokratisk samfund. Er der undersøgelser, der viser, at dette tilsyn ikke har virket, så der er brug for en ny lov? Næ, det er der ikke, tværtimod! Den 20. juli kom det frem, at 11 friskoler – herunder 7 muslimske friskoler – var blevet udsat for et særligt tilsyn, og en af dem er blevet udsat for et skærpet tilsyn. Derfor er der ikke nogen saglig grund til at indføre at stramme grebet om friskolerne yderligere.

For det andet, er det sådan, at i en demokratisk retsstat bliver folk og institutioner dømt på deres handlinger, og ikke på deres holdninger. Derfor indebar den forrige stramning af friskoleloven, der indførte et tættere tilsyn med friskolers adfærd, egentlig ikke noget brud på principperne i en demokratisk retsstat. Anderledes er det med dette forslag, for er det ikke folks og skolers handlinger, men deres holdninger, der er i fokus. Der er tale om en slags sindelagskontrol, der rimer meget dårligt med principperne i en demokratisk retsstat, men tværtimod giver mindelser om totalitære samfund.

For det tredje er demokrati og demokrater ikke præcist definerbare begreber, og derfor kan der meget let opstår stor vilkårlighed i behandlingen af de borgere, der ønsker at oprette friskoler. Demokrati forstås meget forskelligt, tænk blot på Putin, Erdogan og Trump, der alle er valgt ved en slags demokratiske valg. Kan man være demokrat, hvis man går ind for dødsstraf? Kan man være demokrat, hvis man – som nogle meget konservative unge mennesker engang foreslog – har den holdning, at stemmeretten skal fratages borger på overførselsindkomst? Forslaget taler også om, at man skal undersøge, hvordan ansøgerne forstår samfundets (demokratiske) frihedsrettigheder. Også her vil der være meget store forskelle i holdningerne blandt gode demokratiske borgere.

Endelig må ansøgere if. forslaget ikke sætte religiøse love over verdslige love. Jeg forstår godt hensigten, nemlig, at man ikke vil acceptere at ansøgerne er af den opfattelse, at det demokratiske retssamfund, som vi kender det i Danmark i dag, skal afløses af et samfund baseret på shari’ah-love, som vi kender det fra visse muslimske lande. Men skal man tage ministeren på ordet, så handler det altså om, at man ikke må sætte religiøse love over verdslige love. Jeg vil overlade det til muslimer at svare for sig, men som kristen er det et meget problematisk udsagn. Apostlen Peter ville her komme i problemer, hvis han skulle have planer om at ansøge om tilladelse til at oprette en kristen friskole, for han er citeret for at have sagt, at ”Man bør adlyde Gud mere en mennesker” (ApG 5,29), og i kristendommens første århundreder var der talrige eksempler på, at kristne brød Romerrigets love ved at tilbede Kristus og derfor at nægte at tilbede kejseren. Nu var Romerriget ikke noget demokrati, men på god demokratisk vis kan der sagtens indføres love, som kan bringe kristne i samme situation som Peter. Nu har jeg – ligesom Peter – ingen intention om at søge om tilladelse til at oprette en friskole, men jeg ville ikke kunne skrive under på, at jeg i alle tilfælde ville sætte verdslige love – uanset at de er vedtaget på god demokratisk vis – over religiøse love – og her tænker jeg på det dobbelte kærlighedsbud, der sammenfatter loven for kristne.

Vi har i Danmark en friskoletradition, der går tilbage til 1855, en tradition, som vi har god grund til at være stolte af. Men det forslag, som regeringen og Dansk Folkeparti, er blevet enige om, gør friskolerne mindre frie. Dette angreb på friskoletraditionen er et meget trist eksempel på, at politikerne i bestræbelserne på at beskytte det demokratiske retssamfund underminerer det samme samfund ved at indskrænke borgernes frihed.

Christiansfeld, mandag, den 28. august 2017
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Svend Jespersen on 28. august 2017 - 20:14

  Kære Mogens.

  Problemerne står i kø, når man dissekerer dine argumenter mod forslaget til ændring af Friskoleloven. For det allerførste har det intet med sindelagskontrol at gøre, det drejer sig udelukkende om på forhånd at forhindre brug af skatteborgernes penge til projekter, som allerede i deres start må anses for at være i strid med Friskolelovens ånd og ord.

  Du skriver, at ” i en demokratisk retsstat bliver folk og institutioner dømt på deres handlinger, og ikke på deres holdninger”. Jeg er ikke specielt retskyndig, men jeg kender da et par eksempler på, at lovgivningen herhjemme ikke opfylder den betingelse. Hvad med f.eks. Våbenloven? Kender du nogen, som kan gå ind i en våbenforretning og købe en riffel med ammunition uden videre ved blot at underskrive et dokument om, at den ikke vil blive anvendt til at skade andre mennesker? Eller hvad med reglerne for fartskrivere? Kan enhver ejer af en lastbil eller bus undgå installation af fartskriver, hvis han blot skriver under på et dokument om, at hans chauffører vil overholde køre-og hviletidsreglerne?

  Ja, vi har god grund til at være stolte af friskoleloven fra 1855, men den gang kunne ingen forestille sig, at den ville blive misbrugt på den måde, muslimske friskoler i dag gør. Du skriver, at demokrati” forstås meget forskelligt at Putin, Erdogan og Trump, der alle er valgt ved en slags demokratiske valg. Ja, og du kan føje DDR og Den Demokratiske Republik Congo til den liste, uden du vel af den grund burde føle trang til at skulle relativere vores liberale, sekulære demokrati med den særdeles klare tredeling af magten?

  Du skriver også om kristendommens dobbelte kærlighedsbud og sammenligner det med sharia mht. at ” sætte religiøse love over verdslige love.” I den forbindelse skriver du, at “Apostlen Peter ville her komme i problemer, hvis han skulle have planer om at ansøge om tilladelse til at oprette en kristen friskole,..” Tænk, her gik jeg og troede, at et af kristendommens væsentligste udsagn i dag var, at man skal skelne mellem kejserens og Guds rige. Måske tager jeg fejl?

  Venlig hilsen
  Svend Jespersen

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 28. august 2017 - 21:49

  Jeg læser, hvad du skriver, men jeg er – som det fremgår af mit oprindelige blogindlæg- grundlæggende uenig med dig i alt, hvad du skriver

 3. #3 by Eva Bertram on 30. august 2017 - 16:43

  Tak. Mogens S. Mogensen, for denne meget klare og sobre tekst. Jeg kan ikke være mere enig: “Dette angreb på friskoletraditionen er et meget trist eksempel på, at politikerne i bestræbelserne på at beskytte det demokratiske retssamfund underminerer det samme samfund ved at indskrænke borgernes frihed.”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: