Danmarks nye internationale profil – og de danske værdier

For et par dage siden meddelte udlændingeminister Inger Støjberg, at Danmark heller ikke i år ville modtage de 500 kvoteflygtninge, som man ellers i årtier hvert år har modtaget på opfordring fra FN. Denne meddelelse, der kommer samtidig med, at vi hører, at antallet af asylansøgere er det laveste i flere år, er blot endnu en brik i det puslespil, der danner billedet af den nye internationale profil, som Danmark gennem de senere år har udviklet.

I mange år brugte Danmark kun sit militær i internationale operationer, der handlede om fredsbevarende opgaver, som fx i Gaza og på Cypern. Men i den seneste snes år er vi begyndt at bruge vort militære apparat i egentlige krigshandlinger, og i mindst ét tilfælde er vort forsvar blevet brugt til angreb på en anden stat.

Danske diplomater og politikere har i tiden efter anden verdenskrig været meget aktivet mht. etableringen af internationale konventioner, når det gælder regler for krigsførelse, behandling af flygtninge, menneskerettigheder mv. Men i de senere år har reeringen sagt, at man var villig til at gå til kanten af konventionerne, og en række politikere har ligefrem talt for bevidst at handle i modstrid medkonventionerne – og selv regeringen har på det seneste talt om muligheden for at arbejde på at ændre de konventionsbestemmelser, som er imod Danmarks interesser – med den åbenbare risiko at andre lande, der har endnu mere behov for at blive holdt i ørerne af konventioner, dermed får et påskud til at negligere konventionerne eller melde sig ud af dem.

Også når det gælder miljø- og klimaspørgsmålet, har Danmark i årevis været et foregangsland, men på det seneste har politikerne sænket ambitionerne, fx når det gælder om reduktionen af CO2. Vi kan i Danmark også på dette område være stolte af, hvor langt vi er nået, og at andre lande har set hen til Danmark som det gode eksempel til efterfølgelse, men omverdenen har ikke kunnet undlade at lægge mærke til, at vi her i Danmark ikke længere er så ambitiøse.

Når det gælder U-landsbistand, har Danmark for længst opfyldt FNs mål – at verdens rige lande skulle yde 0,7% af BNP i ulandsbistand – men satte for år tilbage et højere mål, nemlig at yde 1% af BNP i U-landsbistand. Nu har politikerne også på dette område sænket barren, så man stiller sig tilfreds med FNs mål. Reduktionen i den danske u-landsbistand skyldes ikke, at der ikke længere er så stort behov for u-landsistand, heller ikke, at u-landsbistanden ikke gør nogen forskel, og da slet ikke, at Danmark i dag er ramt af økonomisk krise og fattigdom, der truer borgernes velfærd. Når Danmark kan sænke niveauet for u-landsbistand, vil det naturligvis også friste andre til at skære i u-landshjælpen.

Når det gælder forholdet til krig, konventioner, klima, konventionsflygtninge og u-lanshjælp, har Danmark flyttet sig markant i de senere år og det har ændret Danmarks internationale profil, og må vel også efterhånden begynde at ændre på vort selvbillede som danskere. Der er på disse områder ikke tale om nogen revolution eller kovending – måske med undtagelse af spørgsmålet om krigsdeltagelse – men der er tale om en underminering eller erodering af danske værdier, som de især har udviklet sig efter anden verdenskrig

Det har været en dansk værdi, at vi var internationalt orienteret og arbejdede på at fremme internationalt samarbejde især gennem FN. Det har været en dansk værdi, at vi derfor arbejdede for en international retsorden baseret på konventioner og menneskerettigheder. Det har været en dansk værdi, at vi arbejdede på at stifte fred i verden, gennem freds- og forsoningsarbejde og med udsendelse af fredsbevarende styrker. Det har været en dansk værdi at arbejde på større lighed og bekæmpelse af fattigdom i verden. Det har været en dansk værdi at gå foran når det gælder om at tage vare på vor klode mht. klima og miljø.

Desværre går udviklingen på disse områder den forkerte vej i disse år. Det er ikke kun et spørgsmål om dagens politiske strid, men det er et spørgsmål om danske værdier.

Nakskov, søndag den 10. september 2017
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: