Morten Messerschmidts fem nye reformationsteser

I morgen kan vi fejre 500 året for, at munken Morten – som han blev kaldt i Danmark – slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte den reformation af kirken, som også kom til Danmark. Som optakt til reformationsfejringen har politikeren Morten – dvs. Morten Messerschmidt – slået en artikel med sine implicitte teser om fortsættelsen af reformationen op på debatsiderne i Kristeligt Dagblad. Den første Morten formulerede 95 teser, som egentlig er et meget skævt tal, men med de teser, der efter min opfattelse ligger implicit i den anden Mortens oplæg, når vi op på 100, som er et rigtig rundt og smukt tal, som alle kan huske.

Hvad er det da for nogle teser om en fortsat reformation af kirken, som den anden Morten vil have os til at diskutere?

Tese 96: Kristendom er inderlighed.
Tese 97: Kristendom har ikke noget med politik at gøre
Tese 98: Menigheden er grundlaget for kristendommen
Tese 99: Bispeembedet skal nedlægges
Tese 100: Tilsynet med præster og menigheder skal overføres til kirkeministeriet

I artiklen står der, at dansk kristendom er ”Jordbunden, ikke skrydende; inderlig; ikke formynderisk. Ordet og troen”. For mig at ser er det centrale ord her, at kristendommen er noget inderligt, ikke noget bare personligt, men også noget privat. Det flugter med den forståelse af kristendommen, som fulgte med oplysningstiden, hvor kristendommen ikke som på Luthers tid skulle have en central plads i det offentlige rum og den offentlige debat, men kun i lønkammeret og kirkerummet.

Ud fra den forståelse giver det god mening at sige, at kristendom ikke har noget med politik at gøre, for kristendommen hører hjemme i det private rum, politikken i det offentlige rum. Derfor har næstekærlighed kun en plads i det personlige møde, og skal ikke gøres gældende i politiske spørgsmål. Når danske biskopper i deres forkyndelse forholder sig til politiske spørgsmål, som fx hvordan vi som samfund behandler samfundets svageste – dem, der i det gamle testamente sammenfattes med ordene: de fattige, enkerne, de faderløse og de fremmede – blander de på utilbørlig vis kristendom og politik.

Mange vil mene, at evangeliet er grundlaget for kristendommen, men her siges det, at menigheden er grundlaget for kristendommen. Måske ligger der den demokratiske tanke bag, at kristendom er, hvad flertallet gør den til. Derfor siger Morten Messerschmidt, at da hver lokal menighed har valgt sin præst, så må det vel tåles, hvis præsten kommer med politiske udfald.

Morten Messerschmidt kan dog ikke tåle at se biskopper i kirken. Det minder mig om H. C. Andersens Eventyr ”Store Klaus og Lille Klaus”, hvor der fortælles om bondemanden, at ”Det var sådan en god mand, men han havde den forunderlige sygdom, at han aldrig kunne tåle at se degne; kom der en degn for hans øjne, blev han ganske rasende.” Det, der gør Messerschmidt rasende, er, at biskopper netop repræsenterer ”den uheldige tradition af ideologiseret kristendom”. Det kan vel tåles, at præster kommer til at blande kristendom og politik, men det kan ikke tolereres, at de biskopper, som skulle føre tilsyn med præsterne, gør det samme. Problemet er, at biskoppernes trods deres forandrede stilling som følge af reformationen ”fortsat [nyder] en privilegeret position i samfundet. Der lyttes, når de taler.” De burde i deres stilling være ydmyge og tilbageholdende, men er det ikke. Derfor konkluderer Messerschmidt: ”Lads os afskaffe dette levn fra katolsk tid”.

I konsekvens heraf foreslår Messerschmidt: ”At føre tilsyn med præster og menigheder forekommer at være en opgave, der sagtens kan overføres til Kirkeministeriet”. Oprindeligt var det ikke Luthers ønske, at kirken skulle knyttes så tæt til statsmagten (fyrsten), som det skete – og som det langt hen ad vejen stadig er tilfældet i Danmark, men det var åbenbart prisen for reformationens overlevelse. Men nu ønsker Messerschmidt at fulbyrde statsliggørelsen af kirken, ved fjerne bispeembedet og lægge tilsynet med præster og menigheder – ikke blot kirkens ydre, men også dens indre anliggender – helt og aldeles over til politikerne.

Morten Messerschmidt fortjener ros for, som en anden reformatorisk Morten, at lægge sin politiske tanker om en reformation af kirken – som jeg har kondenseret til fem teser – frem i så klar form til drøftelse netop dagen før vi skal fejre den første Luthers opslag af sin 95 teser. Der er virkelig tale om nytænkning fra den anden Mortens side, for, så vidt som jeg kan skønne, ligger disse 5 teser uden for – og ikke engang i forlængelse af – den første Luthers 95 teser og skrifter i øvrigt.

Christiansfeld, mandag, den 30. oktober 2017
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by wazmn on 30. oktober 2017 - 10:35

  Ved ikke om jeg helt kan følge dig og ‘den anden Morten’ helt:

  97) Kristendom har ikke noget med politik at gøre
  overfor
  100) Tilsynet med præster og menigheder skal overføres til kirkeministeriet

  Med din tilføjelse drejer det sig altså om at : “fulbyrde statsliggørelsen af kirken, ved fjerne bispeembedet og lægge tilsynet med præster og menigheder – ikke blot kirkens ydre, men også dens indre anliggender – helt og aldeles over til politikerne.”

  Jeg er slet ikke med – skal Staten(eller i dette tilfælde blot Kirkeministeriet) være aldeles upolitisk (som jeg tror ‘den anden Morten’ fabulerer om, hvilket virkelig ville være noget nyt) – eller ender det således med en politisk krisendom, når det (som du siger) ligges helt og aldeles over til politikerne ?

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 30. oktober 2017 - 15:20

  Jeg gengiver, så loyalt jeg kan, Morten Messerschmidts holdninger – i teseform. Men jeg er selv helt uenig med Messerschmidt i hans holdninger.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: