Messerschmidts vision om en dansk folke(parti)kirke

I artiklen ”Afskaffelse af bispeembedet vil sikre en jordbunden kristendom” i Kristeligt Dagblad den 30. Oktober fremlægger Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti i anledning af reformationsåret sine visioner for folkekirken.

Messerschmidts vision er på den ene side en fuldstændig afpolitiseret kirke, dvs. en kirke, hvis repræsentanter ikke forholder sig til politiske spørgsmål. Det handler ikke kun om, at kirken naturligvis ikke må tage partipolitisk stilling, men kirken skal slet ikke forholde sig til de etiske spørgsmål i samfundet, som har politiske dimensioner. Dette krav lever biskopperne ikke op til, og det har Messerschmidt fuldstændig ret i. Problemet er bare, at det krav levede hverken kirkefædrene i oldtiden eller Martin Luther i reformationstiden op til, og det samme har heldigvis kunnet siges om talrige andre kirkeledere siden da og i hele verden, og der følger de den tradition, som går helt tilbage til profeterne i Det Gamle Testamente.

Messerschmidts vision er på den anden side en fuldstændig politiseret kirke, dvs. en kirke, der ikke har sine egne styringsorganer eller ledere, men som i alle spørgsmål ledes af politikere og deres embedsmænd. Derfor ønsker han bispeembedet afskaffet, så der ikke er nogen ledere i kirken over sogneniveauet, heller ikke de demokratisk valgte biskopper.Det åndelige og kirkelige tilsyn, som biskopperne traditionelt har stået for, er han parat til at overdrage til kirkeministeriet. Dermed bliver det nemlig muligt at gennemføre den totale politiske styring af folkekirkens både indre og ydre anliggender. At der har været biskopper, der har ført tilsyn med menighederne, lige siden oldkirken, og at også Luther insisterede på indsættelsen af biskopper (også i kirken i Danmark, hvor Luthers udsending Bugenhagen i 1537 indviede de første 7 efterreformatoriske biskopper) anfægter ikke Messerschmidt.

I Messerschmidts vision for den danske folkekirke er Luthers toregimentelære således helt afmonteret, for der er der kun plads til et regimente, nemlig det regimente, som politikerne udøver. Det regimente, som politikerne udøver over socialvæsenet, skolevæsenet, sundhedsvæsenet, militærvæsenet osv., skal her udstrækkes uafkortet ogå til kirkevæsenet.

Anledningen til Messerschmidts visioner for folkekirken er, at vi netop i disse dage fejrer 500 års dagen for reformationen. Luther sagde, at ”ecclesia semper reformanda est”, dvs. ”kirken må til stadighed reformeres”. Og her har vi så Messerschmidts forslag til, hvordan det skal ske. Så vidt jeg kan se, er der imidlertid hos Messerschmidt ikke tale om en fortsat reformation, men om en fatal deformation af kirken.

Man kan vælge at trække på smilebåndet ad Messerschmidts visioner for folkekirken,  og sige, at de er så ekstreme, at det er vanskeligt at tage dem alvorligt, og man kunne fristes til at kalde det for en vision om en dansk folkepartikirke. men sandheden er imidlertid den, at det er politikerne – og dermed bl.a. folk som Messerschmidt – der if. kirkens ordning i Danmark har magten over folkekirken, og dermed principielt også magten til at reformere eller deformere folkekirken.

For 500 år siden brugte politiske magthavere – dvs. fyrster – deres magt til at reformere kirken i en række lande i Nordeuropa, og også i Danmark, og det skylder vi dem stor tak for. Vi må håbe, og bede til, at nutidens og fremtidens politiske magthavere ikke vil misbruge deres magt over folkekirken.

Glædelig reformationsdag!

Christiansfeld, tirsdag, den 31. oktober 2017
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. #1 by wazmn on 2. november 2017 - 10:34

    SÅ er jeg med igen – anede det nu også 😉

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: