Kampen om religionsfrihed i islam – 5 Euroislam

Euroislam eller europæisk islam er en islamisk bevægelse i Europa, hvor man forsøger at nytolke islam på en sådan måde, at det harmonerer med europæiske værdier. To af de mest kendte repræsentanter for denne bevægelse, der trods deres uenighed om mangt og meget begge går ind for religionsfrihed, inkl. retten til apostasi, er Tariq Ramadan og Bassam Tibi.

Tariq Ramadan, der er barnebarn af Hassan al-Banna, grundlæggeren af det muslimske broderskab i Egypten, er født i Geneve; han er teolog og filosof og arbejder i dag som professor i orientalske studier i Oxford. I bøgerne To be a European Muslim (1999) og ”Islam, the West and the Challenges of Modernity argumenterer han for, at det er i overensstemmelse med de autoritative islamiske kilder at leve i vesten som muslimer. Basis for det, er, at muslimer ved at bosætte sig i et ikke-muslimsk land, implicit har indgået en aftale med dette land om at følge landets love, for så vidt som de ikke tvinger dem til at handle mod deres samvittighed. Der er imidlertid brug for at muslimske lærde praktiserer ijtihad, en selvstændig tolkning af kilderne, for at løse konkrete problemer og konflikter og give konkret vejledning i forbindelse med livet i vesten. Dermed gør Ramadan det muligt for muslimer også at acceptere religionsfrihed, og retten til at konvertere, når de lever i vesten.

I sin seneste bog, Islam: The Essentials (2017) går Ramadan et skridt videre og bekender sig til religionsfrihed som et universelt islamisk princip. Ramadan indrømmer, at der i de profetiske traditioner (hadith) i to tekster tales om apostasi – og straffen herfor. Den mest kendte er den, hvor Muhammed tillægges udsagnet; ”Dræb enhver, der skifter religion”. Flertallet af muslimske lære har gennem tiden, siger Ramadan, fastholdt at straffen for apostasi er døden,.

”Sagens kerne er i virkeligheden at disse udtalelser angår individer, som, midt i fjendtligheder, tilsluttede sig islam for at indsamle informationer og så vendte tilbage til fjenden, og derved ’skilte sig ud’ fra det muslimske samfund. Sådanne individer var i virkeligheden ’forrædere’, som dødsstraffen blev anvendt på. Den anden af de to traditioner kan meget vel referere til netop sådan et tilfælde. I modsætning til flertallets opfattelse, har adskillige lærde kritisk analyseret disse tekster, placeret dem i deres historiske kontekst og sammenlignet dem med Koranen, der erklærer, at der ikke kan være nogen tvang i religion (Koranen 2,256), og med profetens egen holdning, idet han aldrig lod nogen mand eller kvinde henrette for at skifte religion. De har konkluderet at et individ, som skifter sin religion ikke må henrettes, og at hun eller han skal være frie til at vælge” (s. 119).

Ramadan argumenterer for religionsfrihed på basis af Koran og hadith og med brug af de klassiske redskaber for fortolkning, og han opgiver heller ikke tanken om shari’a, men giver den i praksis et andet indhold, der er mere i harmoni med vestens principper. En anden af fortalerne for euro-islam, Bassam Tibi, der også argumenterer for religionsfrihed i islam. Bassam Tibi, der er født i Syrien og bosat i Tyskland og er professor i politologi, går langt mere radikalt til værks. I bogen Political Islam, World Politics and Europe (2008) skriver han, at hans mål er at inkorporere europæiske værdier i den islamiske tænkning på samme måde som der skete en hellenisering af islamisk tænkning mellem det 9. og 12. århundrede, og som førte til en rationalistisk udgave af islam. Han forkaster simpelt hen shari’a og ønsker at overtage alle de individuelle liberale menneskerettigheder, inkl. religionsfriheden.

Christiansfeld, søndag, den 12. november 2017
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Opbook1.com

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: