På vej med DF mod et flygtningefrit Danmark?

For øjeblikket forhandler Dansk Folkeparti med regeringen om en finanslov og en skattereform. Dansk Folkeparti har stillet i udsigt, at de vil støtte en finanslove og topskattelettelser mv., hvis regeringen til gengæld vil imødekomme DFs krav om ændringer i flygtningepolitikken, fx at bestemte grupper af flygtninge med midlertidigt ophold skal samles i særlige flygtningelejre uden mulighed for arbejde eller folkeskoleundervisning af børn, indtil de kan sendes ud af landet.

Uanset hvad man måtte mene om DFs konkrete forslag, så må man lade partiet, at det fører en meget konsekvent og målrettet politik, og de aktuelle krav flugter perfekt med denne politik.

Når det gælder afviste asylansøgere, gav DFs udlændinge og integrationsordfører Martin Henriksen i Berlingske 10 februar 2017 udtryk for, at man skulle gå så langt som til i givet fald at tvangsudsende dem til krigshærgede lande som Somalia og Syrien, selv om de hjemsendte i yderste fald ender med at blive slået ihjel.

Når det gælder de asylansøgere, som er blevet anerkendt som flygtninge, og dermed har fået midlertidigt ophold, så skrev samme Martin Henriksen i kronikken ”Flygtninge skal ikke integreres” i 2016, at ”DF mener, at flygtninge ikke skal være en del af arbejdsmarkedet og ikke skal ud og bo i kommunerne. De skal bo i statsdrevne asylcentre, hvor de blandt andet kan få undervisning, indtil de skal sendes hjem. Flygtninge skal ikke gøres til indvandrere.” Det vil sige, at DF går ind for oprettelse af flygtningelejre i Danmark med titusinder af flygtninge inkl. børn, der sandsynligvis kommer til at tilbringe mange år – ja i nogle tilfælde måske hele deres liv – i sådan lejre. For Dansk Folkeparti handler det altså hverken om integration eller assimilation, men om segregation og i sidste ende udvisning.

Når det gælder de flygtninge, som kommer til Danmark for at søge asyl, har DF talrige gange erklæret, at Danmarks grænser bør lukkes for asylansøgere. Det endegyldige mål for DF er et asylstop, dvs. at Danmark kan afvise alle asylansøgere ved grænsen. Det er – som selv Dansk Folkeparti ved – i modstrid med FNs flygtningekonvention, som Danmark tilsluttede sig i 1952, og som definerer en flygtning som en person, der, ”som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse.” Denne konvention foreslår DF, at Danmark trækker sig ud af, så Danmark i princippet ikke er forpligtet på at modtage en eneste flygtning.

Mogens Glistrup, som stiftede Fremskridtspartiet, som Dansk Folkeparti udsprang af, havde som erklæret mål et ”muhammedanerfrit Danmark”. Dette mål er mange i DF nok ikke grundlæggende uenige i, men DFs erklærede mål i dag er – når man analyserer deres politiske udtalelser – et flygtningefrit Danmark. Og meget tyder på, at DF er parat til at betale næsten; hvad det skal være; for at Danmark tager det næste skridt ned ad den vej. Som fx topskattelettelser, som partiet er principielt imod.

Spørgsmålet er imidlertid, hvor langt Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er parate til at følges med Dansk Folkeparti ned ad denne vej, for at få gennemført de ønskede topskattelettelser? Men det helt store spørgsmål er naturligvis, hvor langt politikerne i folketinget i det hele taget er parat til at gå arm i arm med Dansk Folkeparti på vejen væk fra traditionelle danske værdier, når det gælder behandlingen af flygtninge og spørgsmålet om konventioner og menneskerettigheder og samarbejdet i EU og FN på disse områder. At socialdemokratiet sammen med regeringspartierne for nylig stemte for i praksis at ophøre med at modtage 500 FN-kvoteflygtninge om året, tyder på, at det for disse partier er vigtigt at slå følgeskab med Dansk Folkeparti også selv om det betyder, at vi som land går enegang i forhold til de lande, som vi sædvanligvis sammenligner os med og samarbejder med.

Der er for mig ingen tvivl om, at DF arbejder målbevidst på at bane vej for et flygtningefrit Danmark, men jeg håber, at de andre partier vender om, inden de lader sig lokke længere ud på denne DF-vej og i stedet udstikker en anden kurs i retning af et  humant, solidarisk og gæstfrit Danmark.

Christiansfeld, tirsdag, den 5. december 2017
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: