At tvinge børn i daginstitution er et udtryk for en totalitær tænkning

ghettoRegeringens nye ghettoplan “Et Danmark uden parallelsamfund” indeholder flere elementer, som i en dansk sammenhæng er meget radikale, og som derfor fortjener et kritisk gennemsyn – og en kritisk debat.

Et af elementerne i ghettoplanen er, at “Der indføres krav om obligatorisk dagtilbud
i minimum 30 timer om ugen for børn med bopæl i et udsat boligområde, fra barnet fylder 1 år, hvis barnet ikke allerede er optaget i et dagtilbud 
 Hvis forældrene ikke lader barnet indskrive, eller barnet ikke anvender dagtilbuddet i tilstrækkeligt omfang, skal kommunen træ e afgørelse om standsning af børneydelsen “. Begrundelsen er, if. Pressemeddelelse fra Børne- og socialministeriet, at “Alt for mange børn kommer i skole uden at kunne tale godt nok dansk og uden at kende til danske traditioner, normer og værdier.”

I krigstilfælde vil de fleste sige, at det er rimeligt at indføre undtagelsestilstand med ophævelse af grundlæggende borgerrettigheder. Der kan måske også være så ekstreme farlige problemer, som truer med at underminere eller ødelægge samfundet, og som derfor kan retfærdiggøre ekstraordinære forholdsregler. Der er ikke tale om krigstilstand i dag, men står vi her over for et så stort og så alvorligt problem, der truer hele samfundets ve og vel, at det må anses for rimeligt at gribe til så drastiske indgreb i forældres ret til at afgøre, om de selv vil passé deres børn, eller de vil sende dem på institution?

Er det et problem, at der er børn over 1 år med ikke-vestlig baggrund ikke kommer i institutioner?
Det siger regeringen, at det er. Og det tror jeg, alle eksperter vil give regeringen ret i. Det kan bestemt være et problem for børn af ikke-vestlige forældre, hvis de i alle årene, inden børnene begynder i skolen, holdes hjemme i et miljø, hvor man ikke taler dansk og ikke bliver fortrolig med dansk kultur. At børn møder op i folkeskolen med meget forskellige forudsætninger, fordi de er blevet forskelligt stimuleret, er imidlertid ikke et nyt problem (selvom man godt kunne få det indtryk, når man læser ghettoplanen), men det et problem, som vi har måttet forholde os, til lige siden den første folkeskole blev etableret for 200 år siden. Men det altså langt fra ikke et problem, der truer samfundets overlevelse.

Hvor stort er omfanget af dette problem?
Det har regeringen ikke givet noget svar på. Hverken i ghettoplanen eller andetsteds har regeringen forklaret, hvor mange børn der er tale om. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det er børn af ikke-vestlige indvandrere, som regeringen har i tanke. Børne- og socialministeren taler om ”alt for mange børn”, men hvor mange er det. I integrationsministeriets nyhedsbrev fra 2016 oplyses, at, ”I 2014 gik 76 pct. af de 1-2-årige og 91 pct. af de 3-4-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i dagtilbud. Andelen blandt børn med dansk oprindelse var 86 pct. blandt de 1-2-årige og 90 pct. blandt de 3-4-årige.” Dvs. at mere end ¾ af de 1-2 årige allerede var i institutioner, og at det blot var ca. 10 procentpoint færre en børn med en dansk oprindelse, og at der kun var 9 % af de 3-4-årige med ikke vestlig baggrund som ikke var i institutioner, hvilket endda var færre end for børn med dansk oprindelse. Men hvordan er virkeligheden i ghettoerne? Ja, det har regeringen heller ikke oplyst tal om, men i Kolding Kommune, hvor man efter den sidste optælling har to ghettoer, har man if. Jyske Vestkysten i dag optalt, at der i disse ghettoer kun var 5 børn over 1 år, der ikke var i institution. – Meget tyder altså på, at der er tale om et forholdsvist lille problem!

Er det sundt for alle børn over 1 år at komme i institution?
Det har regeringen egentlig ikke forholdt sig til. Når man læser regeringens begrundelse for forslaget, får man det indtryk, at det – efter regeringens skøn – altid er bedst for et barn at komme i institution, når det er 1 år gammelt. Men det er eksperterne altså ikke enige i. Børnepsykologen John Halse er if. TV2 af den opfattelse, at ”hvis man har muligheden, er det en god idet at vente til barnet eller mellem halvandet og to år. … I dag starter børnene typisk i institution, når de er 10-11 måneder, og der er robustheden ikke udviklet nok. I institutionerne skal børnene plusdselig kæmpe om at få kontakt til en voksen, fordi der er flere om buddet, og jo yngre børnene er, jo færre kompetencer har de til at klare de. Det er et plus for børnene at komme i børnehave omkring de tre år. Der er de robuste, og de begynder at kunne begå sig socialt sammen med andre børn og få sociale kompetencer, som er vigtige at udvikle, til de skal i skole … ”.  Formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl) Elisa Bergmann  tager i en artikel i Jyllands-Posten fat på en anden vinkel på samme problemstilling. Han er nemlig af den opfattelse, at ”Hvis man tvinger børnene i daginstitution, så kan det blive svært at få et velfungerende forældresamarbejde, som er helt afgørende for barnets udvikling og trivsel.” – Blandt fagfolk er der altså overhovedet ikke enighed om, at det er sundt for alle børn over 1 år at komme i institution, endsige klogt at søge at tvinge forældrene til at sende dem i institution.

På baggrund af ovenstående analyse må konklusionen være, at det drastiske indgreb i forældrenes rettigheder i forhold til deres børn slet ikke står mål med karakteren og omfanget af det problem der skal løses. Der er derimod tale om et meget problematisk indgreb i borgernes frihedsrettigheder, som må siges at være endnu et eksempel på en totalitær tendens hos vore politikere i disse år.
Christiansfeld, mandag, den 12. marts 2018
Mogens S. Mogensen

 

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: