L 140 – paradigmeskifte fra integration til eksklusion

En af min venner sagde i går til mig, at det L140 nok ville interesser mig, og søgte derfor på Google flere oplysninger om L140. Den første, forklaring jeg stødte på, lød sådan: ”L140 En attraktiv plantegning i dette veldisponerede parcelhus skaber de perfekte rammer for den lille families udfoldelser. 140 m² – 3 børneværelser.” Lidt forvirret søgte jeg videre, og fandt ud af, at L140 var et lovforslag, der for mig at se ikke var nogen ”attraktiv plantegning” og L140 da heller ikke ”skaber de perfekte rammer” for de menneskers udfoldelse, som planen var tiltænkt.

L140, viser det sig, er et lovforslag er, som folketinget oplyser ”er en implementereting af de dele af finanslovsaftalen mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti på udlændingeområdet”. Lovforslaget er altså implementeringen af det paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik, som Dansk Folkeparti har fået regeringen med på. Lovforslaget, der behandles i folketinget i dag indeholder bl.a. flg. elementer:

  • Fremover skal opholdstilladelser gives med henblik på midlertidigt ophold
  • Hovedreglen skal være, at flygtninge og familiesammenførtes opholdstilladelse skal inddrages eller undlades forlænget, når det er muligt, med mindre det er i direkte modstrid med Danmarks internationale forpligtelser (konventionerne). Det gælder også kvoteflygtninge. Job, deltagelse i foreningsliv og danskkundskaber skal fremover have mindst mulig betydning for muligheden for at blive i Danmark.
  • Integrationsprogram og Integrationsydelse til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og til overgangsydelse, der samtidig sættes yderligere ned.
  • Samtidig reduceres satserne, og refusionen for hjælp i særlige tilfælde omlægges
  • Kommunernes pligt til at anvise en bolig ændres til en pligt til at anvise et midlertidig opholdssted. Det betyder, at det hidtidige retskrav på en permanent bolig til flygtninge ophæves.
  • Integrationsministeren – som måske i lyset af ovenstående fremover burde hedde udvisningsministeren – får kompetence til at indføre et loft over familiesammenføring, hvis ministeren skønner, at myndighederne ikke kan klare presset.

Paradigmeskiftet i udlændingepolitikken indebærer altså et nyt fokus på hjemsendelse og midlertidighed. Arbejdsgiverforeningen, Fagbevægelsen, Socialrådgiverforeningen og Kommunernes Landsforening har alle gjort opmærksom på, at lovforslaget vil svække muligheden for integration via arbejdsmarkedet, da flygtninges incitament til at lære dansk, uddanne og tage arbejde og også virksomhedernes incitament vil svækkes

Det nye fokus på hjemsendelse og midlertidighed svækker ifølge Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening m.fl. mulighederne for integration via arbejdsmarkedet. Årsagen er, at loven kan mindske flygtningenes incitament til at lære dansk, uddanne sig og tage arbejde, og mindske virksomheders incitament til at ansætte flygtninge, når fokusset bliver på hjemsendelse. Til det svarer Martin Henriksen, at for DF er integration ikke vigtig. Man må gå ud fra, at den samme holdning gør sig gældende for alle de partier, der har meddelt, at de stemmer for L140, dvs. Venstre, Konservative og Liberal Alliance – samt Socialdemokratiet.

L140 er ikke ”en attraktiv plantegning” for de flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til Danmark, og den kommer langt fra til at skabe ”de perfekte rammer for den lille families udfoldelser”, der er kommet hertil som flygtninge. L140 er netop symbolet på paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik, og loven markerer et skifte fra fokus på integration af flygtninge og indvandrere til eksklusion.

Nyborg Strand, torsdag, den 30. januar 2019
Mogens S. Mogensen

  1. corporate proxy solicitation companies tax

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: