Giver det i folkekirken i dag mening at tale om mission?

I mange år har det været meget problematisk at bruge ordet mission i brede folkekirkelige kredse. I en synonymordbog opføres ”at missionere” som synonym for ”at indoktrinere”. Og mange kan ikke høre ordet ”mission” uden at forbinde dem med ”indre mission” eller ”ydre mission”. Synet på Indre Mission var ofte præget af fremstillingen af Indre Mission i Hans Kirks ”Fiskerne, og ”ydre mission” blev ofte betragtet som et levn fra kolonialismens kulturimperialisme.

Spørgsmålet er derfor, om det overhovedet er muligt på nogen meningsgivende måde at anvende ordet ”mission” i folkekirken i dag? Nu er der naturligvis ingen tvingende grunde til at bruge netop dette ord, så meget desto mindre, som ordet overhovedet ikke optræder i Ny Testamente. Mission er oprindelig latin og betyder ”sendelse” og det ord i Ny Testamente, som bruges om Kristi sendelse og kirkens sendelse er ”apostolat” (Joh.20,21) Og det er da også først i det 16. århundrede, at man begyndte at bruge ordet mission, om kirkens sendelse til verden.

Måske er der sket noget, der igen muliggør at anvende ordet ”mission” på en meningsgivende måde i en folkekirkelig sammenhæng. For det første er ”Indre Mission” og ”Ydre Mission” nok ved at blive fremmedord for den opvoksende generation, bl.a. fordi deres storhedstid ligger langt tilbage. For det andet, samtidig med at mange i kirkelige kredse for år tilbage holdt op med at tale om mission, er man i sekulære kredse mere og mere begyndt at tale om mission på en måde, som oplevedes som meget meningsgivende. Ethvert land med respekt for sig selv har udsendt diplomatiske missioner. FN har efterhånden udsendt en lang række militære missioner. Og enhver moderne virksomhed skal naturligvis have en ”mission statement”, så alle medarbejder kender virksomhedens mission. Måske er her hjælp til at forstå og til at kommunikere kirkens mission.

En diplomatisk mission er en gruppe mennesker sendt fra en stat for officielt at repræsentere den sende stat over den modtagende stat. Deltagerne i den diplomatiske mission er altså en slags ambassadører for den stat, som de repræsenterer. På samme måde er kirken sendt for at præsentere og repræsentere Guds Rige/evangeliet for mennesker af anden eller ingen tro. Flere engelske bibler oversætter 2 Kor 5,20 sådan, at vi er ”ambassadors for Christ.”

De militære missioner, som FN har udsendt, har været fredsskabende og fredsbevarende missioner. Jesu mission var at stifte fred mellem Gud og mennesker og mellem mennesker, og kirken har fået del i denne freds- eller forligelsestjeneste (jf. 1 Kor 5,17-21). Og bjergprædiken siger Jesus ”salige er de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”. En del af kirkens mission er at stifte fred.

En mission statement defineres i Wikipedia som ”en kort beskrivelse af, hvorfor en organisation eksisterer og hvad dens overordnede mål er.” Og på en website om lederindsigt står der: ”Missionen kan formuleres ved at spørge: Hvorfor eksisterer vi? Hvad er vi sat i verden for at løse? Hvad skal vi (læs: hvad skal vi ikke?)” . Det samme kunne siges om kirkens mission, sådan som det udtrykkes i Kirkeministeriets betænkning 1477 fra 2006 ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser … Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybeste set tjene denne opgave”.

Ud fra ovenstående eksempler kunne noget tyde på, at vi i kirken måske alligel på en meningsgivende måde kan anvende ordet mission om noget helt centralt i kirkens identitet og virke. Og så skulle vi måske også en gang ved lejlighed kaste et blik tilbage på ”Indre Mission” og ”Ydre Mission” – for at se om fordommene svarer til den historiske virkelighed.

Der er helt sikkert sket ting og sager i Indre Mission, som der er grund til at tage afstand fra i dag. Der har sikkert forekommet en fordømmende forkyndelse, men Indre Mission var meget mere og andet end det. Indre Mission oprettede sømandshjem og soldaterhjem, der tog sig søfolk og soldater. Kirkens Korshær, der den dag i dag gør et forbilledligt stykke socialt arbejde, havde sin baggrund i Indre Mission. Der blev oprettet børnehjem og diakonissestiftelser. Og Indre Mission var med til at etablere en lang række højskoler og efterskoler. Måske kunne vi i dag som folkekirke ligefrem lade os udfordre af Indre Missions virketrang, også på det sociale område.

Der er helt set sket ting og sager i Ydre Mission, som der er grund til at tage afstand fra i dag. Jeg har selv været missionær udsendt af Sudanmissionen til Nigeria i 10 år og har helt bestemt bidraget til Ydre Missions synderegister. Der har helt sikkert forekommet kulturimperialisme, men ydre mission var meget mere og andet end det. Men hvis der ikke var blevet udsendt missionærer, så havde kristendommen nok ikke spredt sig så hurtigt og så meget som tilfældet var. Da den første sudanmissionær, Niels Brønnum, kom til Nigeria i 1913, slog han sig ned i en landsby, boede sammen med de lokale, spiste sammen med dem, lærte deres sprog, talte med dem og lærte deres kultur at kende. Da han læge, tog han sig af de lokales sygdomme. I den ene hånd havde han lægetasken, i den anden Bibelen. Han fortalte dem om Jesus og samtalede med dem om deres tro og hans tro. Han lærte dem at læse, så de selv kunne læse i Bibelen. Hver søndag holdt han og de andre missionærer gudstjeneste sammen og inviterede de lokale, der viste interesse, med ind i gudstjenestefællesskabet. Måske kunne vi i dag som folkekirke ligefrem lade os udfordre af den måde ydre-missionærerne var i mission på.

København, mandag, den 8. april 2019
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: