Politisk opstandelse på de himmelske dage på heden.

KD-forsideFolkekirkemødet på de himmelske dage i Herning var gået i gang i går. Teltet var helt fuld engagerede deltagere, som var spændte på at høre, hvilke de arbejdsgrupper, som biskopperne havde nedsat, ville foreslå mht. gudstjenesteliturgi og dåb og nadver. Det tydede dog ikke på, at der ville ske radikale forandringer, men mindre kunne måske også gøre det.

Bagest i teltet lå der store stakke af fredagens udgave af Kristeligt Dagblad. Af en eller anden grund lå de stadig i store bundter, bundet sammen af reb, som om de ikke var til uddeling endnu. Alligevel begyndte folk at hive aviser ud – og læse dem. På forsiden var der en artikel, hvor der stod ”Socialdemokratiet vil indføre et krav om, at alle prædikener skal oversættes til dansk”. Chokeret læste de videre. ”Partiet præsenterede for nylig en ny plan for en udlændingepolitik, hvor et af punkterne lyder, at der skal være større åbenhed om religiøse forkynderes prædikener. Det skal ske ved, at alle godkendte trossamfund, hvor der bliver holdt prædikener på fremmedsprog, skal forpligtes til efterfølgende at offentliggøre en dansk oversættelse. Udgifterne til at oversætte prædikerne skal trossamfundene selv stå for.”

De første læseres forargelse og vrede var så stor, at de straks begyndte dele avisen ud til alle de andre deltagere i dette folkekirkelige topmøde. I hele teltet bredte der sig en mumlen, der efterhånden blev så voldsom, at drøftelsen af folkekirkens liturgier ikke kunne fortsætte. En menighedsrådsformand rejste sig, greb mikrofonen og sagde: ”Som den dominerende folkekirke, der er tæt forbundet med staten, er vi nødt til at protestere. Hvis socialdemokraterne vinder regeringsmagten og får gennemført dette afskyelige lovforslag, så vil det næsten ikke ramme os i folkekirken, men det vil ramme frikirkerne, den katolske kirke, migrantmenighederne -og de ikke-kristne trossamfund – meget hårdt. Hvis vi tier her, så gør vi os medskyldige i dette overgreb, i denne indskrænkning i religionsfriheden.” ”Hørt. Hørt Hørt”, blev der råbt rundt om i teltet. Drøftelsen af liturgien blev suspenderet og i mindre grupper blev der talt om, hvordan man på de himmelske dage kunne forholde sig til dette meget jordiske politiske problem.

En gruppe producerede plakater med tekster som ”Nej til krav om oversættelse af prædikener” og bevægede sig i samlet flok ud på gågaden. Flere og flere sluttede sig til og en tusindtallig skare endte på torvet, hvor, hvor de indtog scenen, og en række repræsentanter for folkekirken og andre kirkesamfund protesterede højlydt, at politikere endnu en gang ville begrænse religionsfriheden.

En anden gruppe besluttede at skrive og ringe til alle de folketingskandidater, de kunne komme i kontakt med, og protestere mod forslaget om at kræve at alle prædikener skulle oversættes. De argumenterede sagligt for, at forslaget ikke ville løse noget problem, men tværtimod ville skabe en lang række nye problemer. Både problemer for en lang række kirke- og trossamfund, men også problemer i forhold til religionsfriheden.

En tredje gruppe opsporede de politikere, som var til stede på de himmelske dage og konfronterede dem med kirkernes protest mod dette symbolpolitiske forslag. De inviterede dem til at overvære gudstjenester på andre sprog i katolske kirker, frikirker eller migrantmenigheder, så de med egne øjne kunne se, hvor absurd det ville være at kræve at alle prædikener skulle oversættes til dansk. I mange kirker prædikes der ikke ud fra et manuskript og ofte suppleres en tale af frie vidnesbyrd.

En fjerde gruppe skrev til Socialdemokratiet og opfordrede dem til at sende forslaget til ”Hyrdebrevet Søndag morgen” eller ”At tænke sig”, hvor det ville give langt mere mening end i folketingssalen. Det ville helt sikkert blive modtaget som et godt bidrag til den folkelige humor.

Opstandelsen på de himmelske dage blev så stor, at medierne mødte op for at dække den og der kom indslag i TV-aviserne. Heldigvis var der ingen udenlandske medier til stede, så dette pinlige forslag heldigvis ikke blev kendt uden for det danske sprogområde.

Sådan kunne det måske være gået, da deltagerne i folkekirkemødet blev opmærksom på, hvad der foregik i den politiske verden uden den himmelske dag på heden. Men det skete desværre ikke! Men måske kan det endnu nå at ske, for der er endnu et par himmelske dage tilbage.

 

Herning, lørdag, den 1. juni 2019
Mogens S. Mogensen

  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: