Sørine Gotfredsens og Søren Hviid Pedersens bekymringer om indvandreres deltagelse i folketingsvalget

I mange år har indvandrerkritiske debattører og mange andre klaget over, at indvandrere – især muslimer, og især muslimer i udsatte boligområder –ikke i så høj grad som andre borgere stemmer til folketingsvalg og andre demokratiske valg i det danske samfund. Deltagelse i den politiske proces er en del af integrationen, og den mangelfulde deltagelse blev betragtet som en indikator på et problem med integrationen.

Ved det netop afholdte folketingsvalg har en række foreninger og også imamer i sådanne udsatte boligområder åbenbart gjort, hvad de kunne for at mobilisere disse nydanske borgere op til valget. Fx nedsatte flere foreninger i Gellerup i fællesskab et særligt valgudvalg, som opfordrede bydelens beboere til at stemme, og man har opfordret til at satse på Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Mobiliseringen lykkedes åbenbart. I Gellerup gik de radikale frem fra 5,1% i 2015 til 34,2% af stemmerne ved dette valg. Og samme tendens kunne man spore i andre udsatte boligområder såsom Vollsmose og Tingbjerg samt på Nørrebro, hvor også Enhedslisten stod stærk (De radikale gik markant frem i udsatte boligområder. Jyske Vestkysten 7. Juni 2019)

Nu skulle man tro, at de samme indvandrerkritiske debattører ville klappe i deres små hænder og se det som et tegn på, at det – på dette område – går fremad med integrationen. Men nej, tværtimod, for – som overskriften i Jyllands-Posten i dag lyder – så giver de udtryk for ”Muslimsk mobilisering af vælgere vækker bekymring for øget polarisering”. Sørine Gotfredsen udtaler fx, at ”Når man begynder på den her mobilisering og ligefrem står med de autoriteter i spidsen og anbefaler et bestemt parti, så er paralleltilstanden gået fra at være indadvendt og lukket i fuldstændig døvhed over for samfundet til at ville gå ind og præge samfundet. Paralleltilstanden træder et skridt længere ind i kampen om, hvad Danmark er.”

Sørine Gottfredsen anker over, at imamer opfordrer til at stemme på et bestemt parti, men hvis det var et demokratisk problem, så måtte det da også være et problem, at præster i folkekirken opstiller til folketinget og opfordrer folk til at stemme på deres parti. Helt rundt på gulvet bliver Gottfredsen, der selv er sognepræst og en aktiv politisk debattør, når hun både ser det som et problem, at parallelsamfund (som hun kalder disse udsatte boligområder) er indadvendte og lukkede over for det omgivende samfund, og også at de åbner sig op for at gå ud og præge det omgivende samfund gennem deres deltagelse i den demokratiske proces. At foreninger og imamer i disse udsatte boligområder opfordrer til, at beboerne stemmer på de to partier, som har været mest kritiske over for den gennemførte indvandrer- og ghettolovgivning,  burde ikke undre nogen, der har blot den mindste indsigt i, hvad politik handler om. De stemmer altså på dem, som de skønner bedst varetager deres interesser.

Bedre bliver det ikke, når man i samme artikel læser Søren Hviid Pedersens reaktion på valgresultatet, der for mig at se er sort snak: ”Det bekymrer mig, for det vidner om, at der ikke er en adskillelse af de forskellige magter, men en sammenknytning, der ikke sker på politiske præmisser, men islams præmisser. Det kan gå ud over den helt grundlæggende ensartethed, vi har i det danske samfund.”

Er det, der bekymrer ham, at der evt. argumenteres religiøst (muslimsk) for at stemme på et bestemt parti? Så måtte det vel også bekymre ham, at der er kristne og kristne ledere, der med henvisning til kristendommen anbefaler vælgere at stemme på et kristendemokratisk parti. Jeg har svært ved at se, at der skulle være et demokratisk problem i, at folks medlemskab af en religion spiller ind på, hvor de sætter deres kryds. Så skulle det vel også være et problem, hvis en fagforening eller en arbejdsgiverforening opfordrer deres medlemmer til at stemme på et bestemt parti – eller yder økonomisk støtte til et bestemt parti?

Jeg kan udmærket forstå, at det må være en torn i øjet for Sørine Gotfredsen og Søren Hviid Petersen, at så mange beboere i udsatte boligområder – og mange af dem er jo muslimer – stemmer på Det radikale Venstre og Enhedslisten. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor Sørine Gotfredsen og Søren Hviid Petersen anser det for at være et demokratisk problem, at disse vælgere bruger deres stemme til at varetage deres interesser og fremme den politiske udvikling, som de ønsker for det danske samfund. Det er vel bl.a. det, som demokratiet handler om.

Christiansfeld, søndag, den 9. juni 2019
Mogens S. Mogensen

 1. #1 by Svend Jespersen on 9. juni 2019 - 21:47

  Kære Mogens.

  Du skriver: “Så måtte det vel også bekymre ham, at der er kristne og kristne ledere, der med henvisning til kristendommen anbefaler vælgere at stemme på et kristendemokratisk parti.”.

  Kan du give os nogle links til, hvor biskopper eller præster i deres prædikener herhjemme opfordrer deres menigheder til at stemme på bestemte partier?

  Og måske kan du i samme forbindelse forklare dine læsere lidt om kristendommens skelnen mellem Guds og kejserens riger og islams tilsvarende skel?

  Venlig hilsen
  Svend Jespersen

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 9. juni 2019 - 21:56

  Kære Svend
  Ad -“Kan du give os nogle links til, hvor biskopper eller præster i deres prædikener herhjemme opfordrer deres menigheder til at stemme på bestemte partier?”
  Ja,da. Ikke biskopper, men præster, og ikke i prædikener men på anden måde.. Alle de præster, som var opstillet tilf folketinget, gik da ud op opfordrede folk til at stemme dpå netop deres parti.
  Ad “Og måske kan du i samme forbindelse forklare dine læsere lidt om kristendommens skelnen mellem Guds og kejserens riger og islams tilsvarende skel?” Jeg har da beskæftiget mig med de forskellige tolkninger af forholdet mellem religion og politik, som man finder inden for kristendommen og somman finder inden for islam.
  Vh Mogens

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: