Den ubekvemme sandhed om terrorhandlingen i El Paso

Lørdag den 3. august skød Patrick Crusius og dræbte 22 mennesker og sårede 26 ved et butikscenter i El Paso, Texas. I alt har der været over 250 masseskyderier i USA siden nytår i år – dvs. episoder hvor fire eller flere er blevet dræbt eller såret af skud – og i alt er mellem omkring 14.500 mennesker blevet dræbt af skud i disse syv måneder. Det er i sig selv skræmmende, at der hersker sådanne wild west-tilstande i USA i dag, og det hænger naturligvis sammen med, at der er flere skydevåben – inkl. automatvåben beregnet på krig – i omløb end der er mennesker i USA. Det specielle ved masseskyderiet i El Paso i lørdags var imidlertid massemorderens begrundelse for sin ugerning. Gerningsmanden var angiveligt den 21 årige Patrick Crusius har åbenbart efterladt sig et ’manifest’, hvor han forklarer og forsvarer det planlagte massemord.

Manifestetet, der er  på 2356 ord, har overskriften ”The Inconvenient Truty”, altså ”Den ubekvemme sandhed” og indledes med et afsnit under overskriften ”About me”, som jeg citerer i sin helhed, da det indeholder manifestets hovedbudskab.

In general, I support the Christchurch shooter and his manifesto. This attack is a response to the Hispanic invasion of Texas. They are the instigators, not me. I am simply defending my country from cultural and ethnic replacement brought on by an invasion. Some people will think this statement is hypocritical because of the nearly complete ethnic and cultural destruction brought to the Native Americans by our European ancestors, but this just reinforces my point. The natives didn’t take the invasion of Europeans seriously, and now what’s left is just a shadow of what was. My motives for this attack are not at all personal. Actually the Hispanic community was not my target before I read The Great Replacement. This manifesto will cover the political and economic reasons behind the attack, my gear, my expectations of what response this will generate and my personal motivations and thoughts.

Det er tankevækkende, at Patrick Crusius udtrykker støtte til Christchurch-terroristen Brenton Tarrant, som i marts angreb to moskeer i Australien og dræbte 49 mennesker, og som igen var inspireret bl.a. af den norske terrorist Anders Breivik. Crusius står helt åbenbart i en tradition, hvis hovedtanke er, at den hvide befolkning er under angreb, og at den derfor har ret og pligt til at forsvare sig mod ”cultural and ethnic replacement brought about by an invasion”.  For Breivik og Tarrant var det især muslimerne der udgjorde invasionsfaren, for Crusius er det åbenbart ”hispanics ”, altså folk fra Latinamerika.

I afsnittet ”Political Reasons” argumenterer Crusius for, at denne invasion vil føre til, at USA snart vil blive en étpartistat.  ”The Democrat party will own America and they know it. They have already begun the transition by pandering heavily to the Hispanic voting bloc in the 1st Democratic Debate. They intend to use open borders, free healthcare for illegals, citizenship and more to enact a political coup by importing and then legalizing millions of new voters. With policies like these, the Hispanic support for Democrats will likely become nearly unanimous in the future.”

I afsnittet “Economic Reasons” argumenterer Crusius for, at den ukontrollable indvandring fra Latinmamerika, som de store virksomheder støtter for at holde lønnen nede,  vil udgøre en alvorlig en alvorlig trusel for almindelige amerikanske arbejdere, der vil miste deres jobs. Der er brug for mere arbejdskraft men løsningen er ikke masseindvandring men automatisering. ”So Automation is a good thing as it will eliminate the need for new migrants to fill unskilled jobs. Jobs that Americans can’t survive on anyway. Automation can and would replace millions of low-skilled jobs if immigrants were deported.” Problemet med overforbrug af ressourcer kan også løses ved at standse immigrationen. ”So the next logical step is to decrease the number of people in America using resources. If we can get rid of enough people, then our way of life can become more sustainable.”

I afsnittet ”Gear” redegør han for, hvilke mordvåben, han vil anvende til sin terrorhandling. Målet var at finde det våben der ville være medst dødbringenden. ”I didn’t spend much time at all preparing for this attack. Maybe a month, probably less. I have do this before I lose my nerve. I figured that an under-prepared attack and a meh manifesto is better than no attack and no manifesto”

I afsnittet “Reaction” glæder Crucius sig over, at det har vist sig, at millioner af migranter fra Latinamerika var villige til at rejese hjem”if given the right incentitive. An incentive that myself and many other patriotic Americans will provide.”

I manifestets sidste afsnint “Personal Reasons and Thoughts” siger Crusius, at “If you take nothing else from this document, remember this: INACTION IS A CHOICE. I can no longer bear the shame of inaction knowing that our founding fathers have endowed me with the rights needed to save our country from the brink destruction. Our European comrades don’t have the gun rights needed to repel the millions of invaders that plaque their country. They have no choice but to sit by and watch their countries burn. America can only be destroyed from the inside-out. If our country falls, it will be the fault of traitors. This is why I see my actions as faultless. Because this isn’t an act of imperialism but an act of preservation.”

Crusisus er han er imod raceblanding, da det ødelægger den genetiske diversitet og skaber identitetsproblemer. Hvad er så løsningen?  ”… the idea of deporting or murdering all non-white Americans is horrific … The best solution to this for now would be to divide America into a confederacy of territories with at least 1 territory for each race. This physical separation would nearly eliminate race mixing and improve social unity by granting each race self-determination within their respective territory(s).”

Crusius forudser, at han hans handling vil koste ham livet – også selvom han helt bevidst har valgt et mål med lav sikkerhed. Hans råd er nemlig: “Attack low security targets. Even though you might out gun a security guard or police man, they likely beat you in armor, training and numbers. Do not throw away your life on an unnecessarily dangerous target. If a target seems too hot, live to fight another day.”

Crusius afrunder sit manifest med denne konklusion, hvor han også taler om præsident Trump: ”My opinions on automation, immigration, and the rest predate Trump and his campaign for president. I putting this here because some people will blame the President or certain presidential candidates for the attack. This is not the case. I know that the media will probably call me a white supremacist anyway and blame Trump’s rhetoric. The media is infamous for fake news. Their reaction to this attack will likely just confirm that. Many people think that the fight for America is already lost. They couldn’t be more wrong. This is just the beginning of the fight for America and Europe. I am honored to head the fight to reclaim my country from destruction.”

I de senere år har der været meget fokus på den terror, som er blevet begået af islamister og som er blevet søgt legitimeret med henvisning til islam, og med god grund. Men samtidig er der al mulig grund til at være lige så opmærksom på den trussel, som kommer fra helt andre kredse. Crusius, Tarrant, Breivik er nationalistiske terrorister, der søger at legitimere deres terrorhandlinger med henvisning til forsvaret for nationale interesser. Når det gælder islamistisk terror er vi med god grund opmærksomme problemerne med den ekstremistiske retorik, som anvendes af islamister, der ikke selv udøver terror. På samme måde må vi være opmærksomme på det problematiske i den ekstremistiske retorik, som nationalister, der ikke selv udøver terror.

Århus, mandag, den 5. august 2019
Mogens S. Mogensen

 

 1. #1 by Karen Elisabet Hansen on 6. august 2019 - 13:20

  Kære Mogens
  Tak for at du igen prøver at forholde dig til, hvad der foregår tankemæssigt bag de handlinger, som skaber overskrifter. “Befolkningsudskiftning” er et farligt ord, så jeg tænker, at du synes det skal udelukkes. Nationalisme er en farlig tankegang, ja, men det er allerede sådan, at nation, fædreland og folk også er blevet suspekte begreber. I Vesten slipper vi den kristne identitet (den er ikke multi og rummelig nok), der er kun den isolerede, individuelle identitet tilbage. Den skal naturligvis også være fleksibel. Den indvandrende familie- klan- og uhmma-identitet opbygges og vil så være uden modspil. Uanset, at du taler om, at islamistisk retorik skal “have opmærksomhed”, så bliver en reel modsigelse mere og mere umulig, fordi vore fællesskaber er dømt “ekstreme”, med mindre de er indstillet på at udslette sig selv. Uden modsigelse vil de, der har selvtillid nok til at prøve at dominere tage over. Hvad vi end kalder det. Demokrati kræver en bevidsthed om at være et folk.. Jeg har spurgt før: Mener du, der er et legitimt forsvar for de demokratiske landes eksistens, eller er det en humanistisk og kristen pligt at udslette sig selv og lade komme, hvem og hvad der vil? Eller sagt på en anden måde: Hvis ikke-voldelig kultur skal have en mulighed i en folkevandringstid, kræver det så ikke mere end “ikke at tro noget om os selv”?
  Mvh
  Karen E.

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 6. august 2019 - 18:16

  Kære Karen
  Tak for din kommentar.

  At være nationalt sindet er ikke en farlig tankegang, men en nationalistisk tankegang kan udvikle sig til at blive en farlig tankegang. På samme måde er en muslimsk tankegang ikke farlig, men en islamisttisk tankegang kan udvikle sig til at blive farlig.

  Du skriver: ” I Vesten slipper vi den kristne identitet”, ja, det er der nogen der gør, og det var de i fuld gang med at gøre lang tid før vi begyndte at diskuttere indvandring og muslimer.

  Du skriver: ”Uanset, at du taler om, at islamistisk retorik skal “have opmærksomhed”, så bliver en reel modsigelse mere og mere umulig, fordi vore fællesskaber er dømt “ekstreme”, med mindre de er indstillet på at udslette sig selv.” Det er noget sludder. Fællesskaber i Danmark er ikke dømt eksreme medmindre de er indstillet på at udslette sig selv.

  Du spørger: ” Mener du, der er et legitimt forsvar for de demokratiske landes eksistens, eller er det en humanistisk og kristen pligt at udslette sig selv og lade komme, hvem og hvad der vil?”
  Svaret er naturligvis ja: Hvis et demokratisk lands eksistens trues udefra, så har vi et militær til at forsvare os mod denne ydre fjende. Hvis et demokratisk lands trues indefra, så har vi et politi, der skal forsvare os mod denne indre fjende.

  Venlig hilsen
  Mogens

  • #3 by Karen E. Hansen on 6. august 2019 - 22:07

   Kære Mogens
   Det er nu igen en undvigelse at sige sådan.. Politiet forsvarer ikke nogen mod at lade en ideologi tage over, fordi ingen tør modsige den. Enten af politiske årsager eller fordi det er blevet til en dyd at afvise f.eks. eksistensen af et folk, som forudsætning for demokrati.
   Er det altså humanisme, evt. en kristen dyd, i næstekærlighedens navn at slette alle landegrænser og begreber om at være borgere i et bestemt land, når der nu er rigtig mange, som ønsker at komme f.eks. hertil og have ret til den nuværende velfærdsstats ydelser?Ja, forbrydelser som dem i El Passo og Christchurch er rystende og nationalisme som inspiration dertil bør bekæmpes… Men må man i det hele taget modsætte sig indvandring af folk eller ideer! Er egentlig enhver landegrænse ond?
   At ville bevare frihedsrettigheder, demokrati og en retsstat, samt denne stats fælles økonomi, kræver at grænser findes og forsvares – og Ikke kun de som sorterer under militær eller politi. Men det er jo de onde, der vil have grænser, ikke???
   Det synes jeg er tidens store spørgsmål.
   Vh
   Karen E.

   • #4 by Mogens S. Mogensen on 7. august 2019 - 10:07

    Kære Karen
    Du skriver, at ” .. Politiet forsvarer ikke nogen mod at lade en ideologi tage over, fordi ingen tør modsige den. Enten af politiske årsager eller fordi det er blevet til en dyd at afvise f.eks. eksistensen af et folk, som forudsætning for demokrati.” Det er rigtigt – og tak og lov for det – at det ikke er politiets opgave at forsvare os mod idelogier. Men det er ikke rigtigt, at ingen tør modsige den ideologi, som du hentyder til. Aviser og tidskrifter og elektroniske medier er dag ud og dag ind fyldt med kritik af islam.

    Du spørger, ”Er det altså humanisme, evt. en kristen dyd, i næstekærlighedens navn at slette alle landegrænser og begreber om at være borgere i et bestemt land, når der nu er rigtig mange, som ønsker at komme f.eks. hertil og have ret til den nuværende velfærdsstats ydelser?” Svaret er nej, for der er ingen der i næstekærlighedens navn eller noget andet navn vil slette alle landegrænser og alle begreber om at være borger i et bestemt navn. Det er naturligvis et politisk spørgsmål, som vi til enhver tid må drøfte og også drøfter op og ned ad stolper, hvilke regler der skal være for at komme til Danmark og hvilke krav der skal stilles for at få dansk statsborgerskab.

    Du spørger, ”Men må man i det hele taget modsætte sig indvandring af folk eller ideer!” Nu er det vanskeligt at modsætte sig indvandring af ideer, da ideer og tanker jo er toldfrie, men vi kan naturligvis diskutere disse ideer og også modsige dem, men i religionsfrihedens og ytringsfrihedens navn kan vi ikke forbyde dem. Man har naturligvis ret til at have forskellige holdninger til indvandring af folk, og det er vel det, som vi hele tiden gør. Nogle vil gerne have flere indvandrere med særlige kompetencer af hensyn til erhvervslivet og økonomien og velfærdssamfunet. Andre vil gerne have færre indvandrere i det hele taget for at værne om dansk kultur. Andre igen vil gerne have indvandrere med en kulturel/religiøs baggrund og ikke med en anden.

    Du spørger, ”Er egentlig enhver landegrænse ond?” Mit svar er nej. Og videre spørger nu: ”Men det er jo de onde, der vil have grænser, ikke???” Mit svar er nej.

    Du skriver: ”At ville bevare frihedsrettigheder, demokrati og en retsstat, samt denne stats fælles økonomi, kræver at grænser findes og forsvares – og Ikke kun de som sorterer under militær eller politi.” Det er klart, at enhver stat forudsætter, at der er grænser omkring den, grænser der markere, hvor statens regler gælder. Og det har vi da stadigvæk i Danmark, har vi ikke? Jeg er glad for, at du netop nævner frihedsrettighederne og retsstaten, for det er efter min opfattelse størrelser, der er under pres i disse år. Frihedsrettighederne og retsstaten er hele grundlaget for demokratiet. Herunder religionsfriheden, ligheden for loven for alle borgere osv. Og det er rigtigt, at frihedsrettighederne, demokratiet, retsstaten må forsvares også med andre våben end den magtudøvelse, som politi og militær repræsenterer. Her er der tale om en folkelig opgave, her er der brug for en demokratisk samtale, her er der brug for en åndskamp.

    Venlig hilse
    Mogens

 3. #6 by Karen E. Hansen on 7. august 2019 - 20:25

  Kære Mogens

  Tak for et grundigt svar!

  Venlig hilsen
  Karen E.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: