Der er behov for evidensbaseret information om forfølgelse af kristne

Det er vigtig at turde tale om kristenforfølgelser” er overskriften over en artikel i Kristeligt Dagblad i dag, og det er så sandt, som det er sagt – og skrevet. Derfor er der også grund til at glæde sig over det initiativ, som en gruppe kristne med sognepræst Jørgen Jørgensen i spidsen har taget for at etabler en tænketank for forfulgte kristne, og derfor er det også en oplagt kandidat til Kristeligt Dagblads initiativpris.

Jørgen Jørgensen skriver, at ”Vores udgangspunkt har været, at vi vil være en røst, som sal formidle evidensbaseret information til kirker, politikere, systemer, medier og den brede offentlighed”. Ingen kan være i tvivl om, at forfølgelse af kristne rundt om i verden er et meget stort problem. Det er tilfældet i en række muslimske lande, i hinduistiske og buddhistiske lande og  kommunistiske lande – ja, sågar også i enkelte kristne lande, hvor kristne minoriteter forfølgelse. Her er der virkelig brug for – ikke kun ‘von Hören sagen’ og anekdoter, men evidensbaseret information, så problemets alvor bliver almindelig kendt – og der bliver gjort noget ved problemet.

Men når det gælder forfølgelse (af kristne), så er det desværre ofte meget vanskeligt at skaffe sig præcise tal. Dels fordi der ikke findes nogen almindelig anerkendt definition af, hvad der er forfølgelse, og hvad der ikke er forfølgelse, men ’blot’ fx diskrimination og hån, spot og latterliggørelse. Dels fordi det er meget vanskeligt at tælle, hvor mange der forfølges.

Problemet med at skaffe evidensbaseret information om forfølgelser fremgår også af selve artiklen, hvor Jørgensen udtaler, at ”sagen er den, at 80% af alle verdens forfulgte er kristne”. Jørgensen skriver ikke, hvor han har dette tal fra, men sandsynligvis er det fra den rapport, som den engelske udenrigsminister, Jeremy Hunt, fremlagde for nylig, ”Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support for Persecuted Christians. Interim Report.” I rapporten står der, at “Though it is impossible to know the exact numbers of people persecuted for their faith, based on reports from different NGOs, it is estimated …” (s. 3), og så følger rapportens skøn, som jeg gengiver nedenfor.

I rapportens konklusion slås det fast, at “the overwhelming majority (estimated at 80%344) of persecuted religious believers are Christians” s.31). Argumentet for 80% udfoldes I fodnote 344, hvor der står, at “This figure, cited by the Foreign Secretary in his Boxing Day piece in the Daily Telegraph was drawn from esearch carried out by the International Society for Human Rights (ISHR) in 2009. Although this figure no longer appears on the ISHR website this is simply because it is now ten years old. However in private conversation with leading figures in ISHR they stand by the figure and suggest that it is now a conservative estimate.”

Det er imidlertid ikke lykkedes mig at finde ud af, hvilken forskning, der evt. ligger til grund for dette meget høje tal, som efterfølgende er blevet meget flittigt citeret i pressen. Jeg har ikke belæg for at hævde, at det ikke er korrekt, at 80% af alle religiøst forfulgte er kristne, men jeg mangler på den andens side et pålideligt belæg for, at det forholder sig sådan. Derfor er der i høj grad brug for en tænketank, som den Jørgensen er formand for, netop for at fremskaffe evidensbaseret information, herunder – hvis det er muligt – information om, hvor mange procent af verdens forfulgte, der er kristne.

Oplysningen om, at 80% af alle religiøst forfulgt er kristne, står i den ovennævnte engelske rapport, hvor der i indledningen står, at det skønnes, at en tredjedelaf verdens befolkning bliver religiøst forfulgt (s. 3). Det er heldigvis ikke en oplysning, som Jørgensen kolporterer videre. For hvis en tredjedel af verdens 7,7 mia mennesker bliver religiøst forfulgt – dvs. mindst 2,5 mia mennesker – og 80% af disse 2,5 mia religiøst forfulgte mennesker er kristne, så ville det betyde, at 2 mia. kristne blev forfulgt, og det er naturligvis langt fra tilfældet.(1) Det understreger endnu en gang behovet for en tænketank, der vil arbejde på at fremskaffe og videreformidle evidensbaseret information om det alvorlige emne som forfølgelse af kristne er. Derfor er der al mulig grund til at ønske tænketanken held og lykke fremover med dens meget vigtige arbejde.

Christiansfeld, mandag, den 2. september 2019
Mogens S. Mogensen

 1. Open Doors” skønner,  at der er ”Over 245 million Christians living in places where they experience high levels of persecution”. Katolske organisationer skønner, at tallet er omkring 300 mio.
 1. #1 by Svend Jespersen on 3. september 2019 - 18:29

  Kære Mogens.

  Initiativet fra Jørgen Jørgensen er prisværdigt, og tænketanken fortjener al mulig støtte.

  Jeg har bemærket, at han taler om den politiske korrekthed, som hidtil har hindret en ærlig og åben debat og oplysning om emnet. Jeg håber, gruppen vil holde fast i den linje, og at den vitterligt fremover vil ”…formidle evidensbaseret information til kirker, politikere, systemer, medier og den brede offentlighed”.

  Både du og Jørgen Jørgensen taler om ”evidensbaseret information”. Evidensen må vel allerede foreligge, ellers ville hverken du eller han vel bringe emnet op? Skal evidensen være baseret på en nøjagtig optælling, en detaljeret analyse af hvert enkelt tilfælde for at kategorisere det, efterfulgt af en udregning af den procentuelle del, tilfældet og lignende udgør i en verdensomspændende eller regionsbaseret analyse udgør? Bliver tallet 80%, 78, 65, 50, eller hvad? Hvis man skal vente på den endelige udregning, så kunne Nürnbergprocessen vel stadig have været uafsluttet i dag.

  Der findes masser af evidens om forfølgelsen af kristne og mennesker af andre religiøse trosretninger, og du har selv nævnt en del af dem. Problemet ligger, efter min mening, ikke i manglende evidensbaseret viden, men derimod i adskille menneskers og mediers uvilje mod at tale og berette ærligt om dem, dvs. den politiske korrekthed, som Jørgen Jørgensen også omtaler.

  Efter angrebet på muslimer i moskeen i Christchurch tidligere i år tweetede Hillary Clinton om sin medfølelse med the ”global Muslim community” og “islamofob”i og Barack Obama om medfølelsen med the ”Muslim community”. Efter bombeangrebene på Sri Lanka blev der fra de to kun talt om ”tourists” og ”Easter worshippers”.

  Jeg vil, lige som dig, håbe, gruppen hurtigt får vind i sejlene.

  Venlig hilsen
  Svend Jespersen

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 13. september 2019 - 07:35

  Kære Svend
  “Der findes masser af evidens om forfølgelsen af kristne og mennesker af andre religiøse trosretninger,” Det er helt korrekt, men problemet er, når man slynger et tal ud som, at x% af alle forfulgte er kristne, et så præcist tal er der, så vidt jeg kan se, ikke evidens for
  Venlig hilsen
  Mogens

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: