Hvad har bibel og mission med hinanden at gøre?

Lige siden William Carey i 1792 skrev bogen ”An Enquriry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens”, der blev startskuddet til den moderne missionsbevægelse, har missionærer og missionsinteresserede henvist til forskellige skriftsteder (“proof texts”)  for at argumentere for, at der var bibelsk belæg for mission. Og når det gælder den universitære bibelforskning, så blev mission som tema oftest ignoreret i de følgende knap 200 år.

Det var først efter midten af det 19. århundrede, at teologer for alvor begyndte at fokusere på mission i Bibelen og på basis heraf at udvikle en egentlig bibelsk missionsteologi. Blandt de teologer, som promoverede denne forståelse af Bibelen, kan nævnes Karl Barth, Oscar Culmann og David Bosch. Christopher J. H. Wrights bog fra 2006 giver udtryk for samme tilgang: ”The Mission of God. Unlocking the Bible’s Grand Narrative”, hvor han identificerer en rød tråd gennem hele bibelen fra Første Mosebog til Johannes Åbenbaring, som er mission, Guds mission i verden. I dag er der en ret udbredt anerkendelse af, mission er et vigtigt gennemgående tema i både Gammel og Ny Testamente. Mens man tidligere forankrede en missionsforståelse i enkelt skriftsteder, som fx den såkaldte missionsbefaling i Matt 28,18-20, så forankres missionsforståelsen nu i hele den bibelske historie med afsæt i 1 Mos 12, 2-3: ”I dig skal alle jordens slægter velsignes”.

I de seneste årtier er der sket en yderligere udvikling i spørgsmålet om bibel og mission. Ikke kun handler bibelen om mission, men nu blev der sat fokus på, at bibelens tekster (og det er især tydeligt mht. Ny Testamente) blev til i en missionskontekst, hvor de skulle udruste Guds folk til deltagelse i Guds mission. For at forstå de bibelske tekster er der altså også brug for en missional hermeneutik. En af foregangsmændene er her den amerikanske teolog Darrell Guder, der i mange år i forbindelse med sit teologiske arbejde med ”missional church” har peget på behovet for at udvikle en missional hermeneutik. I bogen ”Called to Witness: Doing Missional Theology” (2015) sammenfatter han sine tanker om en missional hermeneutik på denne måde:

“The New Testament documents are addressed to communities of believers. They are living in the light of the resurrection and confessing that Jesus Christ is Lord. The diverse testimonies written to and for them serve their continuing formation for their distinctive vocation, which is to be witnesses to Jesus Christ. The Gospels, in particular, are not merely passion stories with long introductions. The narratives of the earthly ministry of Jesus focus primarily upon the calling and formation of the disciples. The communities for which they were written have responded to the gospel of God’s love made concrete in the suffering, death, and raising of Christ. Now, as they carry out their own missional formation, they join the original disciples in the process of formation for that vocation. They “go to school with Jesus,” in order to be sent out by him. Discipleship leads to apostolate, just as the gathered church must become the scattered, sent-out church. And apostolate is nourished and enabled by the continuing discipling of the Christian community that is primarily the work of the scriptural witness in its midst” (s. 58).

For Guder er det grundlæggende spørgsmål i tolkningen af en tekst: “How did this text equip and shape God’s people for their missional witness then, and how does it shape us today?” (”Unlikely Ambassadors” 2002, s. 5). I Paulus’ breve ses det tydeligt, at hans formål er at udruste menighederne til deres missionale vidnesbyrd, og Guder er af den opfattelse, at brevene blev inkluderet i kanon med det formål at danne og forme eftertidens menigheder til deres mission.

I bogen “Missiological Hermeneutics. Biblical Interpretation for the Global Church” går den amerikanske teolog Shawn B. Redford et radialt skridt videre i forståelsen af en missional hermeneutik, idet han peger på, at en person, der selv står midt i et missionssituation, undertiden kan have en særlig adgang til at forstå en bestemt bibelsk tekst, der netop har sin oprindelse i en missionskontekst. Redford skriver bl.a.: ”For those involved in missionary action, there are unique and distinctive times in which a transformation takes shape in our missionary experience that uniquely reforms out understanding regarding God’s intent in mission. …. One of the telltale signs of these experiences is a renewed understanding of Scripture that aligns more closely with God’s missional intentions.” Redford sammenfatter sin forståelse af forholdet mellem bibel og mission på denne måde: ”Scripture is needed to know God’s mission; mission is needed to know God’s Scripture”. Et eksempel på betydningen af missionserfaring for tolkningen af Skriften for bibelske personer, er beretningen om, hvordan Peters forståelse af skriften ændres gennem mødet med den romerske høvedsmand Kornelius.

Det er værd at bemærke, at Redford ser sin udgave af en missional hermeneutik som værende i slægt med den, som han møder hos danske teolog Johannes Nissens, der i 1999 skrev bogen ”New Testament and Mission: Historical and Hermeneutical Perspectives”. Nissen taler også om en dialog mellem Bibelen og mission, der lader en ny hermeneutisk forståelse opstå.

”A new model of interpretation has emerged. It is based on the belief that the deepest insight and relevance lie neither in the original meaning of the Bible alone nor in the contemporary context but in the to-and-fro of question and answer between them. This model of interpretation is that of a conversation. […] What we need is an interaction between text and contemporary experience […] From the works I have consulted it can be seen that I have learned much from third world theologians as well as missiologists” (s. 13-14).

Nissens sidste sætning minder mig om mine erfaringer fra 10 år I Nigeria, hvor jeg igen og igen blev slået af nigerianernes kærlighed til gammeltestamentlige tekster og deres evne til at tolke dem på en måde, da gav dyb mening for dem. Sikkert fordi handlingen i disse tekster åbnede sig for dem ud fra deres erfaringer i en afrikansk kontekst, der på mange måder minder om nogle af de kontekster, der optræder i det gamle testamente.

Hvad har bibel og mission med hinanden at gøre? Med alvorlig fare for en grov generalisering kunne man – ud fra ovenstående teologer – opsummere relationen mellem bibel og mission således:

  • Bibelen handler fra først til sidst om mission, om Guds mission i verden. Så bibelen er en missionshistorie.
  • Bibelen blev til for at forme og danne Guds folk til deltagelse i Guds mission og samlet for at fortsætte denne missionale dannelse af Guds folk. Så for at tolke bibelen er der brug for en missional hermeneutik.
  • Bibelen kan ikke forstås til bunds ud fra en rent akademisk tilgang med anvendelse af de klassiske hermeneutiske redskaber. Så der er brug for i tolkningen af bibelen at etablere en løbende dialog mellem tekst og (missions)erfaringen.

 

Christiansfeld, tirsdag, den 1. oktober 2019
Mogens S. Mogensen

  1. #1 by Kristen Skriver Frandsen on 2. oktober 2019 - 18:58

    Skønt vue over et arbejdsfelt vi har været sammen om et langt stykke. Netop i disse dage sidder jeg og oversætter/reviderer noget materiale til konfirmandundervisningen – som jeg lagde grunden til i Folkekirkens Mission, men som jeg kun fik formidlet ud i ringe grad den gang. Darell Guder var virkelig til stor inspiration. Synsvinklen Guds mission – Kristus – vores mission – forstået videst muligt og ikke bare som forkyndelse for endnu ikke nåede er vigtig, også overhovedet for at engarere det moderne menneske i mission. Jeg sender dig materialet, når jeg har fået pudset lidt på det norske, det kan min gymnasiedatter gøre for mig.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: