Omvendelse – Et forsøg på en teologisk indkredsning af begrebet mission

Musikeren Peter Bastian beskriver i sin sidste bog sit møde med kristendommen, da han netop havde fået at vide, at han var alvorligt syg. “Og midt i alt det der blev jeg så udsat for et indbrud af kristendom…”. Det var et radikalt indbrud i hans liv, hvor han i mødet med Kristus oplevede, at han, som titlen på bogen siger det, var ”Altid allerede elsket”.[1] Det er et moderne eksempel på det, som Ny Testamente kalder omvendelse.

Fra Peter, Jakob, Johannes’ møde med Jesus – som det beskrives i evangelierne – og Paulus’ møde med Jesus på vejen til Damaskus – som det beskrives i Apostlenes gerninger – og op igennem kirkehistorien, så har menneskers møde med Jesus, også når det sker gennem forkyndelsen af ham, ført til omvæltninger i deres liv.

Omvendelse er et centralt begreb i Bibelen, når det gælder menneskers møde med Jesus – eller forkyndelsen af evangeliet om Jesus. Det kan opleves sådan, at det er Gud, der bryder ind i menneskers liv på en måde, der fører store omvæltninger med sig, der opleves som en velsignelse.

Baggrunden for behovet for omvendelse er synden, at alle mennesker har forfejlet det mål, som Gud havde med sit skaberværk og sine skabninger. Mennesker har så at sige vendt sig væk fra Gud, som de ikke elsker af hele deres hjerte. De har vendt sig væk fra deres næste, som de skulle elske som sig selv. De har vendt sig væk fra den opgave at tage vare på skaberværket, og de er kommet til at vende forkert i forhold til sig selv, idet de, som Luther udtrykte det, er blevet indkroget i sig selv.

”Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!” var if. Mattæusevangeliet indholdet af Jesu forkyndelse, da han stod offentligt frem.[2] Det Guds rige, som i Jesu forkyndelse, liv og død og opstandelse var kommet nær, var et rige, der vendte op og ned på alt det, der er kommet til at vende forkert i verden og i vores liv, så meget så man med god ret har kaldt Guds rige, for ’The Upside-Down Kingdom’[3]. Jesus åbenbarede Gud for mennesker, som en nådig Gud, der i stedet for at straffe mennesker for deres synder selv tog alverdens synd på sig, da han døde på korset.

Fordi dette ’omvendte rige’ var kommet nær i Jesus, kaldte han mennesker til at omvende sig til ham og følge (og efterfølge) ham som hans disciple. Evangeliernes beretning om, hvordan disciplene fulgte Jesus i tre år, er på en måde en lang beskrivelse af deres omvendelse.[4] Dermed understreges det, at omvendelse i kristen forstand ikke først og fremmest er en punktuel begivenhed men en lang, ja en livslang proces.[5] Det fremgår tydeligt af Simon Peters historie. Peter var Jesu discipel og hørte ligefrem med til hans inderkreds, men alligevel måtte Jesus flere gange kalde ham tilbage, når han kom på afveje. Tydeligst kommer det til udtryk aftenen, før Jesus blev korsfæstet, hvor Jesus forudsagde, at Peter ville fornægte ham. ”Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre.” Under Peters vandring med Jesus måtte han flere gange omvende sig til Jesus.

I ny Testamente bruges der to ord, der begge oversættes med omvendelse, nemlig ”epistrepho” og metanoio. Epistrepho, der betyder at vende om eller vende tilbage, understreger, at omvendelse handler om, at vende om til Gud og tro på ham, sådan som Jesu lignelse om den fortabte søn fremstiller det. Metanoio, der betyder at fatte et andet sind, understreger det, som Paulus skriver om i Rom 12,1-2:

Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det  fuldkomne.

Det er værd at bemærke, at det grammatiske mønster i Ny Testamente, når det gælder omvendelse, typisk er sådan, at subjektet er Gud, der kalder til omvendelse, eller det menneske, der bliver omvendt. Når Gud er subjektet understreger det, at frelsen er en Guds gave. Når mennesket er subjektet understreger det, at Gud kalder mennesker til frelse; han tvinger ingen, men er afhængig af menneskers frivillige respons. Derimod står det aldrig i noget menneskes magt at omvende et andet menneske. Når kristne/kirken deltager i Guds mission, er deres opgave derfor ’kun’ i ord og gerning at vidne om evangeliet og at bede om, at mennesker må respondere på Guds kald – og i hele omvendelsesprocessen at forvalte kirkens sakramenter, dåb og nadver, der netop understreger, at det er Gud, der handler til frelse og fornyelse.

Når Jesus kaldte Peter, Jakob og Johannes og alle de andre til omvendelse og tro på ham, så handlede det ikke kun om deres personlige frelse, men var samtidig et kald til at deltage i og efter hans død og opstandelse at fortsætte hans mission. Omvendelse var og er indgangen til en tjeneste for Gud og næsten – en forkyndelse i ord og gerning af det Guds Rige, hvor alt det, der vender forkert, bliver omvendt.

Ligesom Gud i inkarnationen brød ind i vor verden i skikkelse af mennesket Jesus Kristus, sådan fortsætter inkarnationen, når Jesus i omvendelsen så at sige bryder ind i menneskers liv og tager bolig der for at frelse, forny og velsigne.

[1] Peter Bastian sammen med Tor Nørretranders, Altid allerede elsket – en musiker finder fred i eget hus. København: Gyldendal. 2017.

[2] Mt. 4,17.

[3] Donald Kraybill, The Upside-Down Kingdom. Harrisonburg, VA: Herald Press. 1978.

Herald Press. 1978

[4] Richard V. Peace, Conversion in the New Testament. Paul and the Twelve. Grand Rapids, MI. Eerdmans. 1999. S. 3ff.

[5] En proces, der først fuldbyrdes i Guds Rige.

 

Bjerregård, tirsdag, den 12. maj 2020
Mogens S. Mogensen

 

Hele artiklen med alle afsnit kan læses her.

  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: