Er konverteringen af Hagia Sophia til moské første skridt på vejen mod genetableringen af et osmannisk kalifat?

Efter at det osmanniske rige i første verdenskrig blev besejret, etableredes det moderne Tyrkiet under ledelse af Mustafa Kemal (senere kaldet Kemal Atatyrk). Kemal Atatyrk oprettede den den tyrkiske republik den 29. oktober 1923, blev valgt til præsident og nedlagde dermed det Osmanniske Rige og den 3. marts 1924 opløste nationalforsamlingen det osmanniske kalifat, der havde eksisteret siden 1517. I de følgende år forsøgte Kemal Atatyrk at fremme en sekularisering og vestliggørelse af samfundet. Efter Kemal Atatyrks død var det hæren, som var garant for denne politik, og medlemsskabet i NATO og ansøgningen om medlemskab i EU var en del af denne politik. Men der var hele tiden stærke kræfter, som ønskede at vende udviklingen og fremme en islamisering af samfundet. Stærkest er det kommet til udtryk under den nuværende præsident Erdogan, hvis succes hænger sammen med, at det lykkedes ham at stække hærens magt.

Konverteringen af Hagia Sophia til en moské – og måden det er sket på – kan bedst forstås i lyset af Erdogans langsigtede politik. Spørgsmålet er imidlertid om Erdogans langsigtede mål kun er en re-islamisering af Tyrkiet, og dermed et opgør med Kemal Atatyrks sekulariseringspolitik, eller det også er et opgør med Kemal Atatyrks nedlæggelse af det osmanniske rige og det osmanniske kalifat?

En række af Erdogans islamistiske tilhængere har i de senere år igen og igen opfordret til, at Erdogan genopretter det osmanniske kalifat med Erdogan som kalif. Gercek Hayat, der er et islamistisk tidsskrift ejet af Yeni Safak-avisen, der har tætte bånd til regeringen, skrev på sin forside den 27. juli. ”Hagia Sophia and Turkey are now free. If not now, when? If not you, who? Get together for Caliphate”.

Flere af Erdogans handlinger og udsagn kunne pege i samme retning. I forbindelse med beslutningen om at gøre Hagia Sophia til moske, udtalte Erdogan blandt andet, at “the resurrection of Hagia Sophia” repræsenterer “the footsteps of the will of Muslims across the world to come out of the interregnum,” and the “reignition of the fire of hope of not just Muslims, but … of all the oppressed, wronged, downtrodden and exploited.” Det interregnum Erdogan refererer til, er sandsynligvis den 100-årige periode, hvor der ikke har været nogen kalif. Ved samme lejlighed udtalte han flg.: ”Yes, by acting in accordance with Allah’s command and promise, we will turn to the next task after finishing the job at hand. We brought Hagia Sophia, our dream of 86 years, together with the Qur’an, prayer and its congregation again. Now is the time to turn to other jobs we will do for our nation and for all of humanity”. Spørgsmålet er, hvad de ”other jobs” handler om? Det kunne være, som han også har talt om, befrielsen af Al-Aqsa, men det kunne også være genetableringen af kalifatet. Efter fredagsbønnen i Hagia Sophia besøgte han Sultan Mehmed 2.’s grav, den sultan som i 1453 erobrede Konstantinopel, hvilket kunne tyde på, at han så sit virke i forlængelse af osmannernes erobring af Konstantinopel, som blev indledningen til den osmanniske storhedstid.

Meget kunne tyde på, at Erdogan stiler mod en genetablering af kalifatet – måske i hundredeåret for dets nedlæggelse, altså i 2024. Men er der opbakning til det i den tyrkiske befolkning. I marts 2019 blev der foretaget en gallup-undersøgelse, der viste, at 59 % svarede ja til, at det var en god beslutning, at nationalforsamlingen i 1924 ophævede kalifatet, mens kun 14% svarede, at det var en dårlig beslutning. Og selv blandt de vælgere, som havde stemt på Erdogans parti, var der ca. 48%, der syntes nedlæggelsen af kalifatet var en god beslutning, mens kun 21% mente det var en dårlig beslutning. Og på spørgsmålet, om muslimer rundt om i verden skulle bestræbe sig på at genetablere kalifatet, svarede 61%, at de var mere eller mindre imod det, mens kun 17% var mere eller mindre enige i det (og tallene for dem der havde stemt på Erdogans parti var hhv. 46% og 28%) ”

Der er altså ikke noget, der tyder på, at der er et flertal i befolkningen for en genetablering af kalifatet, men det kan naturligvis ændre sig. Meget tyder imidlertid på, at Erdogan er meget målbevidst i sit arbejde på en genislamisering af det tyrkiske samfund og på at lancere Tyrkiet eller måske rettere ham selv som den islamiske verdens leder – og i den forbindelse også er parat til at distancere sig fra Europa og Vesten.

Der er imidlertid ikke nogen tvivl om, at for Erdogan står det osmanniske rige som et ideal. Det er ikke gode nyheder for de kristne minoriteter i Tyrkiet, der i forvejen har det svært i, for i det osmanniske religionssystem var de kristne henvist til en rolle som andenrangsborgere med meget begrænsede rettigheder.

Konverteringen af Hagia Sophia, som i næsten 1000 år var kristenhedens vigtigste katedral, og som fra 1553 til 1934 var en moské, men siden 1934 har været et museum, er i sig selv en meget problematisk handling, som der er grund til at protestere over. Men vigtigere er det, at konverteringen af Hagia Sophia er et tegn på en meget farlig udvikling i Tyrkiet, der kan skabe alvorlige spændinger mellem muslimer og kristne ikke bare i Tyrkiet, men også i andre dele af verden.

Christiansfeld, onsdag, den 29. juli 2020
Mogens S. Mogensen

Kilder:

The Nordic Monitor, Hagia Sophia’s conversion to a mosque sparks a debate in Turkey on reviving the caliphate July 29, 2020.

The Washingtong Post, ”Istanbul’s Hagia Sophia is a mosque again. Do Turkish citizens want Erdogan to restore the caliphate?” July 24, 2020.

  1. #1 by Kristen Skriver Frandsen on 1. august 2020 - 16:30

    Tak for god overbliksgivende artikel!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: