‘Framing’ af debatten om omskæring

Da jeg i slutningen af 60’erne gik på gymnasiet, fik min klasse en dag til opave at skrive en stil om et emne, som på det tidspunkt var meget ‘hot’, nemlig fri abort. Jeg kom til at tænke på min analyse af argumenterne for og imod fri abort i min stil, mens jeg har fulgt den aktuelle ophedede debat for og imod et forbud mod omskæring, fordi jeg så nogle lighedstræk i debatterne.

Nogen vil måske mene, at det er utidigt at se spørgsmålet et evt. forbud mod omskæring i sammenhæng med spørgsmålet om ophævelsen af forbuddet mod fri abort, men det mener jeg nu er meget relevant. Relevant er det også at se det i sammenhæng med spørgsmålet om ophævelse af forbuddet mod aktiv dødshjælp. I ingen af de tre tilfælde giver det mening blot at spørge den medicinske fagkundskab om at give det videnskabeligt set rette svars, for et sådan objektivt medicinsk svar gives efter min mening ikke. Her er der meget andet på spil end videnskab, nemlig menneske- og samfundssyn, og i sidste ende etik.

Der er også et vigtigt sprogligt aspekt af disse debatter. Taler vi om abort eller fosterdrab? Taler vi om dødshjælp eller medlidenhedsdrab? Taler vi om omskæring eller lemlæstelse? De ord, vi anvender i debatten, er ikke neutrale, men i høj grad værdiladede, og den der får lov til at bestemme, hvilke ord der skal bruges, får måske også allerede fra begyndelsen overtaget i debatten.

Når det gælder omskæring, skal det spørgsmål så først og fremmest ses i lyset af det enkelte menneskes (også barnets) ret til selvbestemmelse over sin krop? Eller skal det ses i lyset af spørgsmålet om religionsfrihed? Sætter vi omskæring af drengebørn i jødedommen og islam i relation til dåb af børn i folkekirken, eller ser vi den i sammenhæng med kvindeomskæring?

Fokuserer man på forældrenes ret til at opdrage deres børn og også til at indføre dem i familiens religion, eller fokuserer man på samfundets forpligtelse over for børn, og herunder at beskytte dem mod overgreb fra forældrenes side?

I debatten har fokus været på, hvilke konsekvenser et forbud mod omskæring ville få for jøder, men ikke for muslimer. Hvilken betydning har det for debatten, at det først og fremmest er jøder, vi taler om? Ville debatten forme sig anderledes, hvis man tog udgangspunkt i muslimernes situation? Sandsynligvis!

Fokuserer man på omskæring udelukkende som en religiøs rite, som det vitterligt er for jøder og muslimer, og glemmer man i debatten, at omskæring i en række lande foretages af ikke-religiøse årsager? I Danmark er det stort set kun jødiske og muslimske børn, der bliver omskåret, men fx. i USA blev i 2020 58% af drengebørnene omskåret, selvom det kun er 4% af befolkningen, der var jøder eller muslimer. Også i en lang række andre lande, er der forældre der lader deres drengebørn omskære af ikke-religiøse (og ikke-medicinske) årsager,

Fokuserer vi på, hvilke konsekvenser et forbud (eller ophævelsen af et forbud) vil få for de implicerede, eller fokuserer man på de principper, man forfægter? De angivelige principper kunne fx være, at man ikke må slå ihjel, og at man ikke må skære i små børn uden medicinsk begrundelse. Konsekvenserne kunne i alle tre tilfælde være, at selvom handlingerne blev forbudt, så ville de alligevel i mange tilfælde blive gennemført, men på en måde, der ville indebære en række andre alvorlige problemer. Eller konsekvensen af forbud mod omskæring kunne være, at jøder oplevede, at de ikke længere var velkomne i Danmark og måske ville overveje at flytte til et andet land, hvor omskæring var tilladt. Endelig kunne det få alvorlige internationale konsekvenser for Danmark, hvis vi som det første land indførte et forbud mod omskæring.

Alt dette her handler bl.a. om ‘framing’, der direkte oversat betyder ”indramning”. Det handler om, hvordan vi indrammer et fænomen, en begivenhed eller et spørgsmål og er dermed med til at påvirke, hvordan vi opfatter fænomenet. ‘Framing’ handler altså om at vinkle debatten om et emne for derigennem at påvirke, hvordan emnet diskuteres og dermed også hvilken holdning folk kommer til at indtage til emnet.

Når vi som borgere i et demokratisk samfund – og når politikere i et repræsentativt demokratisk system – skal tage stilling til et evt. forbud mod omskæring af drengebørn, så vil det være klogt for alle at besinde sig på, hvilken ‘framing’ af spørgsmålet, vi udsættes for i den hastige debat, der foregår i medierne, inden former vor egen mening om emnet.

NB: Jeg skylder læsere af denne blog at afsløre, at jeg af grunde, som der ikke er plads til at redegøre for her, er modstander af et forbud mod omskæring af drengebørn. Og jeg vil tilføje, at jeg tager hatten af for de politikere, der åbenbart har modet til at gå imod det store flertal af befolkningen (vælgerne?) – en undersøgelse siger 86% – som lige nu, hvor debatten kører på de høje nagler, går ind for et forbud. Og jegglæder mig over, at vi netop ikke har et direkte demokrati, men et repræsentativt demokrati, der skyder et (i nogle tilfælde) besindelsens element ind mellem folkestemninger (måske præget af ‘framing’) og vedtagelsen af love.

Christiansfeld, fredag, den 11. september 2020
Mogens S. Mogensen

  1. #1 by Steffen Gliese on 13. september 2020 - 13:08

    Tak for en glimrende redegørelse – blot en kommentar til spørgsmålet om jødisk kontra muslimsk omskæring: iflg. autoriteter på området er omskæring for muslimer ikke et religiøst krav, men en udbredt tradition.

    • #2 by Mogens S. Mogensen on 15. september 2020 - 10:52

      Ja, der er på dette område en forskel mellem jødedom og islam. Omskæring nævnes ikke i Koranen, men nævnes i traditionen om profeten Muhammads sædvane – som muslimer imidlertid også føler sig forpligtet på.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: