Lovforslag om oversættelse af prædikener

Lovkataloget for folketingsåret 2020-21 indeholder ”Lov om prædikener på andre sprog end dansk”. Det drejer sig om, at prædikener på andre sprog end dansk, skal oversættes til dansk. ”Formålet med lovforslaget er at skabe større åbenhed om religiøse forkynderes prædikener i Danmark, når de prædiker på andre sprog end dansk”.

Hvorfor nu det? Jo, socialdemokratiets kirkeordfører udtaler, at “Vi ønsker, at alle borgere i Danmark kan være fuldt ud oplyste om dogmatik og troslære i de religiøse sammenhænge, de deltager i.” Det lyder mystisk, for de, der deltager i religiøse sammenhænge, hvor der prædikes på fx swahili eller tyrkisk, er vel netop swahili- eller tyrkisk-talende, så de har vel alle muligheder for at blive oplyste om dogmatikken og troslæren i deres trossamfund.

Men kirkeordføreren har også et teologisk argument. ”Hensigten med at skabe gennemsigtighed og åbenhed ser jeg også som én af reformationens helt store landevindinger. At prædiken og forkyndelse fandt sted på det sprog, som befolkningen anvendte. Så det er en luthersk tradition Den reformatoriske landvinding var vel, at prædikenen skal foregå på folks modersmål …”. Her vender hun imidlertid modersmålsprincippet helt på hovedet. Evangeliet skulle forkyndes på folks modersmål, deres hjertesprog, så det kunne gå dem til hjertet. Det var vel også derfor, at lutherske missionærer helt fra begyndelsen oversatte bibelen til folks modersmål og så vidt muligt prædikede på folks modersmål, og ikke på nationalsproget, som netop ikke var deres modersmål.

Men kirkeordføreren har endnu et argument, nemlig, at prædiken på dansk ”vil skabe sammenhængskraft i Danmark, at alle borgere kan orientere sig på dansk i deres hverdag, også når det finder sted i mødet med en minoritet.” Og videre: ”Den hensigt, vi har med lovforslaget, ser jeg som ukontroversiel, fordi det giver en myndiggørelse og inddragelse af mennesker i vores samfund, og det giver muligheden for deltagelse på lige fod.” Hvis dette argument skulle tages alvorligt, så måtte man vel også ophøre med at tillade, at der undervises i skoler og på højere læreanstalter fx på engelsk, som netop udelukker fra deltagelse alle dem, der ikke forstår engelsk. Og det giver jo ingen mening.

Endelig trækkes argumentet om parallelsamfund af stalden: ”Vi er modstandere af at opbygge parallelsamfund – derfor er det vigtigt, at vi som borgere i Danmark er bundet sammen af fælles sprog.” At det netop skulle være prædikener på et andet sprog end dansk, som er et problem, når det gælder udviklingen og vedligeholdelsen af parallelsamfund, har jeg meget svært ved at forstå. For så må det tyske mindretal i Sønderjylland, der i et århundrede har lyttet til prædikener på tysk, have været i farezonen for at udvikle sig til et parallelsamfund, og det giver jo ingen mening (Maja H. Hansen, ”Regeringen vil have prædikener og forkyndelse på dansk: “Vores hensigt er at undgå parallelsamfund” Altinget 12. oktober 2020) Med talen ’parallelsamfund’, nærmer vi os nok den egentlige begrundelse for forslaget, nemlig muslimerne. ’Parallelsamfund’ er som et mantra a la ’sesam sesam”, der åbner op for ellers utænkelige lovgivningsinitiativer!

Socialdemokratiets udlændingeordfører Matthias Tesfaye er mere klar i spyttet end kirkeordføreren, når han begrunder forslaget således. ”Det handler først og fremmest om at sikre åbenhed om det, der foregår i anerkendte trossamfund i Danmark. Det er en erkendelse af, at religion i nogle lande i Mellemøsten er meget politiseret og bruges til at sprede antidemokratiske holdninger. Vi skal finde ud af, hvordan islam kan fungere i Danmark på en måde, hvor den er en del af samfundet uden at modarbejde det.” Formålet er altså at forhindre, at en meget politiseret islamisk religion bruges til at sprede antidemokratiske holdninger i Danmark. Her er der omsider en begrundelse for lovforslaget, som giver en vis mening. Men mon ikke der var en mere effektiv måde at løse det problem på, i stedet for at udsætte alle trossamfund, der prædiker på andre sprog end dansk, for en sådan voldsom chikane. Selvfølgelig er der det.

Hvis myndighederne havde mistanke om, at der i nogle moskéer blev holdt prædikener med et ulovligt indhold, så ville jeg da have en velbegrundet forventning om, at politiets efterretningstjeneste straks sørgede for på diskret vis, at imamernes prædikener blev optaget på bånd og oversat til dansk til brug for en evt. retssag. Det ville være den mest effektive løsning på dette problem. (Og i de tilfælde, hvor der ikke siges noget ulovligt i prædikenerne, så er der vel heller ikke noget problem. For det kan vel ikke være et problem, at der prædikes noget andet i moskéerne end i folkekirken?)

Foreholdt det faktum, at et sådant forslag kun vil regulere det, der foregår i anerkendte trossamfund, mens de mest radikale moskéer ikke er anerkendte, svarer Tesfaye, at han ”også interesseret [er] i, at de helt almindelige velfungerende moskéer, der er en velintegreret del af det muslimske miljø, åbner vinduerne mod resten af samfundet og afdramatiserer, hvad der foregår. Hvis vi skal undgå, at der opstår kløfter i samfundet, forudsætter det, at vi mødes på et fælles sprog, og det er altså dansk” (Nikolaj Krak, ”S: Der er brug for større åbenhed om, hvad der foregår i trossamfund”. Kristeligt Dagblad 30. maj 2019),

Denne udvikling er imidlertid allerede i gang. Den undersøgelse om moskéer i Danmark, som kirkeministeriet fik gennemfør ti 2016, viste, at  ”Godt en tredjedel har kun prædikener på modersmål som tyrkisk eller arabisk i dag. I 2006 var det størstedelen – cirka ni ud af ti. I dag er der altså flere af moskéerne, der jævnligt har delvise eller hele prædikener på dansk. Hvor det i 2006 kun var godt hver tiende moské, er det i dag næsten hver tredje. Og derudover er der flere steder en ændret praksis i form af for eksempel danske resuméer lige efter prædikenen på modersmål. Dét gælder for den sidste tredjedel af moskéerne” (Institut for Kultur og Samfund, ”Danske moskéer i udvikling”). Det synes jeg bestemt er en glædelig udvikling, som er sket helt uden at politikerne har tvunget moskéerne til at åbne deres vinduer og dermed afdramatiseret, hvad der foregår. Men statslig sprogpolitik, der vil gennemtvinge brugen af dansk i moskéer og kirker, giver ubehagelige mindelser om sprogkampen i Nordslesvig for omkring 100 år siden, og det hører ikke hjemme i et demokratisk samfund i en globaliseret verden i 2020.

Mens en lov om obligatorisk oversættelse af prædikener til dansk, nok kun vil ramme en tredjedel af moskéerne, så vil den ramme langt, langt flere migrant- eller indvandrerkirker, der prædiker på mange forskellige sprog, netop på de modersmål, som tilhørerne har. Hvis jeg var med i en sådan kirke (eller moské), hvor prædikenen foregik på et andet sprog end dansk, ville jeg godt nok føle mig til grin – for mine egne penge, fordi der åbenbart lægges op til, at menighederne selv skal betale omkostningerne ved oversættelsen.

Kort og godt, så er dette lovforslag et udtryk for en helt unødvendig indskrænkning i borgernes religionsfrihed, da det absolut ingen effekt vil have i forhold til løsning af de(t) angivelige problem(er), som politikerne ønsker løst. Lovforslaget er med sit radikale indgreb borgernes religionsudøvelse en utilstedelig chikane af sproglige mindretal i samfundet.

I disse corona-tider skal mit råd til ansvarlige politikere på Christiansborg være: Hold for Guds skyld afstand til dette farlige forslag. Vask jeres hænder og sprit af, så I ikke bliver smittet af forslaget eller smitter andre. Lad være med at forsamles for at drøfte eller vedtage et så usundt forslag. Luft ud på gangene og i folketingssalen, så dette forslag fordufter for altid!

Christiansfeld, onsdag, den 14. oktober 2020
Mogens S. Mogensen

 1. #1 by Mogens Lønborg on 14. oktober 2020 - 16:23

  Kære Mogens

  Endnu engang optræder du som advokat og ambassadør for islam her i landet. En del andre teologer og præster har det desværre på samme måde. Bare det mindste “angreb” på udøvelsen af islam – så springer du/I op som trolde af en æske og kæmper islams sag, idet du taler om begrænsning af religionsfriheden. Men: Du overser to vigtige ting: 1) Islam er både en religion og en politisk ideologi. Det er der mange i Danmark – inkl. dig – der har mere end svært ved at erkende og tage konsekvensen af. Og den politiske ideologi islam er antidemokratisk, kvindeundertrykkende, uden demokratiske frihedsrettigheder mm. 2) I de (fleste) tyrkiske moskéer er fredagsprædikenerne udarbejdet i et tyrkisk ministerium i Erdogans regime.

  Derfor er det et skin-argument at tale om religionsfrihed. Vi har at gøre med en totalitær ideologi, hvis udbredelse i dette land destabiliserer landet og svækker den så berømte sammenhængskraft – præcis som Socialdemokratiet så rigtigt argumenterer med.

  Jeg har et lønligt håb om, at de mange islamofile præster og andet godtfolk en dag slår øjnene op og erkender virkeligheden, som den er: At en stadig større udbredelse af islam og islamisk mellemøstlig kultur her i landet er en direkte trussel mod den danske samfundsmodel, som vel må betegnes som én af de mest vellykkede i denne verden, og som hviler tungt på det kristne værdigrundlag.

  Hvorfor er det så attraktivt og vigtigt for disse præster at få mere og mere af den mellemøstlige islamiske kultur udbredt her i landet og dermed mindske kristendommens betydning?? Det er mig en gåde?? Heldigvis er der præster som f.eks. den begavede og klart seende Torben Bramming, der ønsker kristendommen en større plads i vort samfund.

  Kan man virkelig ikke – med en samfundsanalytisk linse for sine øjne – se klart de dystre og skræmmende konsekvenser for udviklingen af vort SAMFUND – det samfund, som vi skal videregive til vore børn og børnebørn? Blindheden og naiviteten er desværre ganske udbredt.

  Et lyspunkt i den sammenhæng er det dog, at socialdemokratiet synes at være vågnet op efter mange års tornerosesøvn – og i dag har en udlændinge- og integrationspolitik helt på linje med DF, NB og K – og nok strammere end V. Selv i Sverige er Socialdemokratiet så småt ved at begynde at vågne – omend der er lang vej endnu til en klar erkendelse af, hvad der er ved at ske med det svenske samfund. Gid den dag måtte oprinde, hvor også alle danske præster o.l. vågner op og ser, hvad der er ved at ske.

  Bh Mogens

  • #2 by Mogens S. Mogensen on 14. oktober 2020 - 17:07

   Kære Mogens Lønborg
   Jeg kommer i tvivl, om du overhovedet har læst mit blogindlæg. Jeg nægter overhovedet ikke, at der kan være moskéer, hvor der i prædikenen foregår noget ulovligt. Jeg opfordrer ligefrem efterretningstjenesten til at holde øje med sådanne moskéer, optage prædikenerne og oversætte dem og bruge dem til at retsforfølge lovbrydere. Det ville være den effektive måde at håndtere dette problem på, i stedet for den chikanerende måde i forhold til fx et par hundrede Migrantmenigheder og andre trossamfund, som forslaget indebærer.
   Vh Mogens M

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: